Використання атестованих ЕНК у 2017-2018 н.р.

Звіт використання ЕНК проводиться за 2017-2018 навчальний рік.
Після закінчення семестру відбувається перевірка використання викладачами та студентами атестованих електронних навчальних курсів.
За результатами перевірки виставляються бали в рейтинг.

Терміни:

Атестовані курси у 2018 році (І-ІV кв.) (перегляд ).

Зауваження:

  1. ЕНК, які були атестовані у поточному році на використання не перевіряються (оскільки використання їх студентами входить в апробацію до атестації).
  2. Поточний результат перевірки - осінній та весняний семестри 2017-2018 н.р.
  3. В колонці "Викладачі" прізвища тих викладачів, які зареєстровані в курсі (розподіл балів проводиться самостійно).
  4. Колонка балів у рейтинг заповнена відповідно до Положення про планування та облік роботи НПП НУБіП на 2018 р.

Остання зміна: п'ятниця 30 листопад 2018, 14:00