Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Слюсаренко Сергій Вікторович, доцент кафедри адміністративного та фінансового права.
Анотація: Навчальна дисципліна «Податкове законодавство» включає теми, які охоплюють як загальну так і особливу частини науки податкове право. У загальній частині висвітлюються поняття, предмет, метод, джерела, правовідносини, принципи, правовий статус суб’єктів податкового права та інші питання, важливі для подальшого вивчення. У особливій частині висвітлюються податковий контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства передбачена чинним законодавством.