Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (•Енергозабезпечення; •Енергоінжиніринг; •Науково-технічні засади електромеханічного перетворення енергії). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автори: Лут Микола Тихонович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна є базовою для майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є технічні засоби обліку витрат енергоносіїв. Мета дисципліни: Формування системи теоретичних знань практичної підготовки студентів, необхідної для інженера-електрика.
Доступ: Закритий.

Рік останньої атестації: 2016