Спеціальності: 081 Право; 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-4. ЄКТС: 6.
Викладач: Зуєнко Неля Олександрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу; Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.