Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс призначений для бакалаврів четвертого року навчання, спрямований на засвоєння основних методів роботи з використанням пакету хмарних сервісів (Office 365 у тому числі), розв'язання задач статистичної обробки даних за допомогою пакету прикладних програм  загального та спеціального призначення.
2019:Комп’ютерні технології та основи проектування.