Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Поляковський Василь Михайлович - доцент кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни “Санітарія та гігієна в рибництві” необхідне для засвоєння студентами основних положень про сучасні засоби дезінфекції, дезінвазії та знезараження рибогосподарських водойм, схеми ветеринарно-санітарних заходів та систему охорони здоров’я людей від захворювань, спільних для людини та тварин. Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами основ профілактики хвороб риб та одержання високоякісної у санітарному відношенні продукції аквакультури.