Спеціальність: 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Германчук Галина Олександрівна - ст. викладач кафедри обліку та оподаткування.
Анотація: В курсі подано теоретичний матеріал та рекомендації для виконання лабораторних робіт з тем дисципліни, наведено зміст та завдання для самостійної роботи.