Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ЄКТС: 4.
Лектор і викладач: Мельник Володимир Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Ветеринарні превентивні технології заразних хвороб свиней» полягає у вивченні епізоотологічних аспектів інфекції, інфекційної хвороби та форм імунітету у свиней. Значення стану природної резистентності та імунобіологічної реактивності свиней в розвитку інфекції і виникненні інфекційних хвороб.
П22