Зарахування практичної роботи №2

Тема: «Складання проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць»

Мета роботи: вивчити теоретичний матеріал по темі роботи та Скласти проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

Теоретичні положення

Методичні рекомендації

Форма подання результатів: Завдання виконується в електронній формі (Microsoft Office 2003: MS Word 2003, розширення .doc). Розміщення на аркушах паперу формату А4 (297×210мм). 

Критерії оцінювання: 30 балів

Термін виконання: 3 тижні з моменту отримання завдання.