Практична робота 1

Тема: СУТНІСТЬ І СФЕРА СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Мета: Навчитися формулювати місію підприємтва, як платформу для постановки стратегічних цілей, яка задає загальний вектор розвитку бізнесу та дозволяє правильно визначати пріоритети.

Методичні рекомендації

Завдання: Використовуючи методичні рекомендації, сформулюйте місію підприємства 

Варіанти завдання - підприємство обираємо те, яке досліджуватимете у вашому курсовому проекті.

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

5 балів - всього.

3 бали - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

2 бали - наявність висновку.