Практична робота 2

Тема: СУТНІСТЬ І СФЕРА СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Мета: Навчитися формулювати стратегічні маркетингові цілі підприємтва за допомогою «дерево- цілей» (або «карти стратегічних цілей»).

Методичні рекомендації

Завдання: Використовуючи методичні рекомендації, сформулюйте стратегічні маркетингові цілі підприємства.

Варіанти завдання - підприємство обираємо те, яке досліджуватимете у вашому курсовому проекті.

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

5 балів - всього.

3 бали - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

2 бали - наявність висновку.