Практична робота 3

Тема 3. СТРАТЕГІЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ

Мета: Навчитися використовуючи ADL-матрицю визначати основні вектори розвитку підприємства в залежності від рівня зрілості його ринку.

Методичні рекомендації

Завдання: Використовуючи методичні рекомендації, визначити основні вектори розвитку бізнесу в залежності від рівня зрілості ринку підприємства.

Варіанти завдання - підприємство обираємо те, яке досліджуватимете у вашому курсовому проекті.

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

5 балів - всього.

3 бали - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

2 бали - наявність висновку.