Практична робота 4

Тема. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ

Мета: Навчитися проводити аналіз товаргого асортименту, як для окремого бренду, так і в цілому для компанії. За допомогою АВС-аналізу навчитися визначити нерентабельні або низько-рентабельні групи товарів, своєчасно поліпшити і оптимізувати асортиментний портфель.

Методичні рекомендації

Завдання: Використовуючи методичні рекомендації, проаналізувати товарний асортимент підприємства.

Варіанти завдання - підприємство обираємо те, яке досліджуватимете у вашому курсовому проекті.

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

5 балів - всього.

3 бали - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

2 бали - наявність висновку.