Самостійна робота 1

Тема. СТРУКТУРА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета: Навчитися за допомогою ситуаційного аналізу (аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища організації) здійснювати оцінку поточної і майбутньої конкурентоспроможності товару компанії на ринку; вивчати поточне положення компанії на ринку і правильно структурувати інформацію для розробки маркетингової стратегії підприємства.

Методичні рекомендації

Завдання: Використовуючи методичні рекомендації, провести SWOT аналіз діяльності підприємства.

Варіанти завдання - підприємство обираємо те, яке досліджуватимете у вашому курсовому проекті.

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

10 балів - всього.

5 бали - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

5 бали - наявність висновку.