Самостійна робота 2

Тема. СТРУКТУРА СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ТА АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета: Навчитися за допомогою Матриці Ансофа систематизувати інформацію про ринок і товар підприємства, та правильно обирати напрямок розвитку бізнесу з урахуванням наявних ресурсів і можливостей підприємства.

Методичні рекомендації

Завдання: Використовуючи методичні рекомендації, провести аналіз діяльності підприємства та описати шанси компанії в реалізації кожної стратегії; розробити ключові напрямки робіт.

Варіанти завдання - підприємство обираємо те, яке досліджуватимете у вашому курсовому проекті.

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

10 балів - всього.

5 бали - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

5 бали - наявність висновку.