Практична робота 6

Тема: МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ

Мета: Дати студентам розвинути практичні навики з оцінки конкурентоспроможності компанії з використанням методу «багатокутник конкурентоспроможності».

Методичні рекомендації

Завдання: Використовуючи методичні рекомендації, визначте 2 основних конкуренти досліджуваного підприємства, оцініть конкурентоспроможність вашого товару, створіть план дій для підвищення його конкурентоспроможності та побудуйте «багатокутник конкурентоспроможності».

Варіанти завдання - підприємство обираємо те, яке досліджуватимете у вашому курсовому проекті.

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

5 балів - всього.

3 бали - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

2 бали - наявність висновку.