Практична робота 7

Тема: УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ У СТРАТЕГІЧНОМУ МАРКЕТИНГУ

Мета: Дати студентам розвинути практичні навики з управління портвелем бізнесу, формування пріоритетів у розвитку асортиментних одиниць компанії, визначення ключових напрямків для майбутніх інвестицій.

Методичні рекомендації

Завдання: Використовуючи методичні рекомендації, згідно вашого варіанту, застосувати матрицю БКГ та зробити висновки.

Варіанти завдання (обирається згідно вашого порядкового номеру у списку групи).

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

5 балів - всього.

3 бали - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

2 бали - наявність висновку.