Практична робота 8

Тема: УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ У СТРАТЕГІЧНОМУ МАРКЕТИНГУ

Мета: Дати студентам розвинути практичні навики із застосування методу портфельного аналізу, який використовується для розробки стратегій розвитку асортименту компанії.

Методичні рекомендації

Завдання: Використовуючи методичні рекомендації, згідно вашого варіанту, застосувати матрицю McKinsey та зробити висновки.

Варіанти завдання (обирається згідно вашого порядкового номеру у списку групи).

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

5 балів - всього.

3 бали - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

2 бали - наявність висновку.