Самостійна робота 3

Тема: МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ

Мета: Навчитися за допомогою моделі 5 конкурентних сил Майкла Портера виявляти конкурентні переваги товару і формувати довгострокові стратегії його прибутковості, а також дізнатися про способи, за допомогою яких компанія в довгостроковому періоді може утримувати свою прибутковість і зберігати конкурентоспроможність.

Методичні рекомендації

Завдання: Використовуючи методичні рекомендації, застосувати модель 5 конкурентних сил Майкла Портера та за результатати сформувати висновки та маркетингові стратегії.

Варіанти завдання - підприємство обираємо те, яке досліджуватимете у вашому курсовому проекті.

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

10 балів - всього.

5 балів - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

5 балів - наявність висновку.