Самостійна робота 4

Тема 6. УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ БІЗНЕСУ У СТРАТЕГІЧНОМУ МАРКЕТИНГУ

Мета: Навчитися за допомогою PEST аналізу, даючи оцінку політичним, економічним, соціально-культурним та технологічним факторам, здійснювати оцінку впливу ринкових і споживчих трендів на продажі і прибуток компанії.

Методичні рекомендації

ЗавданняВикористовуючи методичні рекомендації, провестии PEST аналіз досліджуваного підприємства та за результатати сформувати висновки та маркетингові стратегії.

Варіанти завдання - підприємство обираємо те, яке досліджуватимете у вашому курсовому проекті.

Приклад розв'язку завдання

Форма подання результатів виконаної роботи: надіслати xlsx-файл з виконаною роботою через систему Elearn.

Критерії оцінювання:

10 балів - всього.

5 балів - правильність розв’язку і чіткість оформлення.

5 балів - наявність висновку.