ЛЕКЦІЯ 1. «Теоретичні основи управління земельними ресурсами»

3. Функції та принципи управління земельними ресурсами

Функції державного управління земельними ресурсами поділяються на:

 • облікову
 • інформаційну
 • організаційно – планову
 • розподільчо – перерозподільну
 • контрольну

Основні напрями управлінської діяльності в галузі земельних відносин зосереджені на:

 • обгрунтуванні
 • розробці і практичній реалізації оптимізаційних моделей формування системи управління
 • законодавчо-нормативному забезпеченні
 • професійності застосування сучасних методів

До інструментаріїв управління земельними ресурсами відносяться державні стандарти, норми і правила.

Функції управління в галузі використання та охорони земель за Земельним кодексом України:

Земельний кодекс Українице основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III). Є кодифікованим нормативним актом (законом), який конкретизує положення Конституції України щодо регулювання земельних відносин і визначає основний зміст практично всіх інститутів земельного права.

Перелік принципів управління земельними ресурсами:

 • Принцип різноманіття і рівноправності усіх форм власності, володіння та користування землею
 • Принцип доступності інформації про стан земель
 • Принцип державної підтримки заходів щодо раціонального використання, поліпшення якості і охорони земель
 • Принцип пріоритету прав і обов'язків, визначених Конституцією України
 • Принцип державного управління земельними ресурсами
 • Принцип раціонального використання земель,
 • Принцип використання земель за цільовим призначенням
 • Принцип платності використання земель
 • Принцип сталості землекористування
 • Принцип диференційованого підходу до управління землями різних категорій і регіонів
 • Принцип правового захисту і відповідальності

Індивідуальні принципи управління земельними ресурсами включають в себе:

 • Організаційне і кадрове забезпечення
 • Обов’язковість і достатність державної фінансової підтримки
 • Розмежування функцій між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
 • Правове забезпечення