Візитка курсу

Курс призначений для підготовки фахівців ОС "Магістр" в галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" та освітньо-професійною програмою підготовки магістрів із спеціалізацією "Геодезія та землеустрій" 

Автори курсу:

Дорош Й.М.

Результат пошуку зображень за запитом "дорош йосип мирославович"            Доктор економічних наук, лектор;

Бутенко Є.В.

              Доцент, кандидат економічних наук,

веде практичні заняття;

Колісник Г.М.

                   Старший викладач-веде практичні заняття;

Метою вивчення навчальної дисципліни «Правовий процес у землеустрої» є теоретична підготовка студентів до практичної діяльності, спрямованої на здійснення землевпорядного процесу в землевпорядній діяльності щодо відносин, які складаються у цьому процесі та їх суб’єктів (землевпорядно-процесуальні відносини); умов здійснення землевпорядного процесу (провадження, етапи, стадії) та властиві йому принципи; процедури вчинення землевпорядних проваджень.

Основні завдання вивчення дисципліни «Правовий процес у землеустрої» такі:

 • вивчення теорії землевпорядного процесу, її понятійний апарат, функції та складові;
 • вивчення принципів землевпорядного процесу;
 • вивчення землевпорядних процесуальних правовідносин та їх елементи;
 • визначення суб’єктів землевпорядних процесуальних правовідносин;
 • знання місця і ролі представництва в землевпорядному процесі;
 • знання доказів знання місця і ролі;
 • вивчення особливостей землевпорядного провадження, їх класифікація та загальна характеристика;
 • вивчення особливостей стадій землевпорядного провадження;
 • знання процедури вчинення землевпорядних проваджень;
 • вивчення правової природи землевпорядного акту.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • теорію землевпорядного процесу, її понятійний апарат, функції та складові, його норми, інститути, стадії землевпорядного процесу, види землевпорядних проваджень та їх сутність;
 •  Земельний кодекс Українизакони України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», відповідні нормативні акти Кабінету Міністрів України та державні стандарти, норми і правила у сфері землевпорядної діяльності;
 • принципи землевпорядного процесу;
 • права і обов’язки землевпорядника та права і обов’язки інших суб’єктів землевпорядного процесу;
 • вимоги, які пред’являються до форми, змісту, порядку засвідчення землевпорядних актів та їх оформлення.

вміти:

 • використовувати набуті знання у практичній діяльності;
 • грамотно письмово викладати процесуальні документи
 • правильно застосовувати норми матеріального права при здійсненні правочинів;
 • керуватися нормами процесуального права при здійсненні землевпорядних проваджень.

Ключові теми курсу:

Модуль 1. Теоретичні основи землевпорядного процесу та інституційного середовища діяльності у сфері землеустрою.
Модуль 2. Суб'єкти землевпорядних процесуальних відносин, їх статус, стадії, процесуальні права та обов'язки.
Модуль 3. Про процесуальні права при здійсненні землеустрою в населених пунктах.
Модуль 4. Землевпорядний процес та економіко-правова і екологічна природа документації із землеустрою як підсумкового акту його здійснення.

Last modified: понеділок, 13 листопада 2017, 10:38