Інформаційні ресурси

Інформаційні ресурси 

Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ ;

Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/ ;

Бібліотека ХНТУСГ. URL: https://library.khntusg.com.ua/ ;

Електронна бібліотека. URL: http://lib.meta.ua/ ;

Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ ;

Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ ;

Національний інститут стратегічних досліджень: http://www.niss.gov.ua/

Остання зміна: вівторок, 12 жовтня 2021, 12:48