Іноземної філології і перекладу

Courses tagged with "Іноземної філології і перекладу"

Спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Захуцька Оксана Володимирівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: Філ

Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4 (2-8). ЄКТС: 7; 4 (37).
Викладач: Рудницька Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Навчальний курс спрямований на розвиток франкомовних комунікативних компетенцій студентів-філологів, засвоєння відповідної лексики, граматики, розвиток навичок перекладу і закріплення рівня А2 та досягнення рівня В1 .Category: Філ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. 

ОС: БакалаврСеместр: 4. ECTS8 (55).

Викладач: Стрілець Валентина Василівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Анотація: Курс спрямований на розвиток англомовної комунікативної компетентності в читанні, аудіюванні, говорінні, письмі й перекладі на рівні В2+


Category: ФілА

Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Зуєнко Неля Олександрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Blank14~3lek

Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Магістр; Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Рудницька Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ФілА
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Захуцька Оксана Володимирівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Польська мова

Category: ФілА

Спеціальність: 035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (2-8). ECTS: 4 (37).
Автор: Стрілець Валентина Василівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Рівень В1+.

NN'17zav

Category: ФілА

Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (1-8). ECTS: 11 (55).
Автор: Стрілець Валентина Василівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Курс спрямований на розвиток англомовної комунікативної компетентності в читанні, аудіюванні, говорінні, письмі й перекладі на рівні В1+.

Category: ФілА
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1‑8). ECTS: 6 (61).
Автор: Стрілець Валентина Василівна, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Рівень В2.

П20

Category: ФілА

Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Англійська мова та друга іноземна). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 3.
Автор: Стрілець Валентина Василівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ФілА

Спеціальність: 035.43 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька»

ОС: Бакалавр. Семестр 2. ECTS 2

Викладач: Скокова Марина Сергіївна, асистент кафедри іноземної філології і перекладу.

Анотація: Курс спрямований на оволодіння граматичною системою іноземної мови, формування умінь щодо розпізнавання, розуміння та відтворення граматичних форм усно та письмово.


Category: ФілН

Спеціальність: 035 "Філологія" ОС: Бакалавр. Семестр: 4ECTS: 2.
Автор:  Амеліна Світлана Миколаївна -  завідувач кафедри іноземної філології і перекладу, доктор педагогічний наук, професор 

Category: ФілН

Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Німецька мова та друга іноземна). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Монашненко Анна Миколіївна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ФілН

Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури  (переклад включно) (Німецька мова та друга іноземна). ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 4.
Автор: Ольховська Наталія Семенівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ФілН

Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно) (Німецька мова та друга іноземна). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Ольховська Наталія Семенівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

blank20

Category: ФілН

Спеціальність: 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Скокова Марина Сергіївна – асистент кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ФілН

Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Амеліна Світлана Миколаївна - завідувач кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Дисципліна призначена для вивчення способів підготовки термінологічних глосаріїв та їх використання у процесі перекладу спеціалізованих текстів.

Category: ФілН

Спеціальність: 035 Філологія (переклад). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Колесник Марія Юріївна - старший викладач кафедри іноземної філології і перекладу.

Category: ФілН

Спеціальність: 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша німецька). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Пилипенко Олена Петрівна - доцент кафедри іноземної філології і перекладу.

NN20`3zav

Category: ФілН

Спеціальність: 035.43 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Амеліна Світлана Миколаївна, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу.
Анотація: Курс порівняльної лексикології призначено для вивчення словникового складу німецької мови як основної іноземної у порівнянні з українською. Основні питання курсу: слово і його значення, функціонування лексичних одиниць, шляхи поповнення словникового складу мови.

Category: ФілН