Інтегрованого захисту

Courses tagged with "Інтегрованого захисту"

Спеціальність 202 «Захист і карантин рослин»

Освітня програма «Карантин рослин»

ОС Магістр         ECTS  4.

Автор: Сикало Оксана Олексіївна доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин, 

Анотація: У курсі розглянуто міжнародні вимоги під час імпорту та експорту підкарантинної продукції, вимоги до організації, методів та термінів проведення контрольних обстежень сільськогосподарських угідь, земель не сільськогосподарського призначення з метою виявлення карантинних шкідливих організмів. Вивчають ситуації, які можуть складатись на прикордонних пунктах при проведенні огляду об’єктів регулювання, вимоги, щодо неї.

Category: КР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Карантин рослин). ОС: Магістр. Семестр: 2. ESTS: 4.
Автор: Сикало Оксана Олексіївна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Шкідливі організми рослин можуть становити ризик, який піддається оцінці. Його можна зменшити шляхом запровадження технічно обґрунтованих фітосанітарних заходів, які мінімально впливатимуть на вільну торгівлю рослинами та рослинними матеріалами.

 

blank20

Category: КР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин,  за освітньою програмою "Карантин рослин" (1 семестр), "Захист рослин" (2 семестр). ОС: Магістр. Семестр: 1, 2. ESTS: 4.
Автор: Чернега Тетяна Олександрівна - доцент кафедри інтегрованого захисту та карантину рослин.
Анотація: Вивчення дисципліни “Знезараження обектів регулювання” передбачає освоєння знань майбутніми фахівцями про основні методи знезараження, фізико-хімічні властивості фумігантів, дози, строки, експозицію, а також обладнання, яке використовується при знезараженні. Все це в майбутньому дозволить фахівцям приймати правильні рішення в здійсненні фумігаційних заходів.

Category: КР