Інформаційних систем і технологій

Courses tagged with "Інформаційних систем і технологій"

Спеціальність: 151 Економіка (ЕкК). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.

Автор: Садко Михайло Григорович - доцент кафедри інформаційних систем.

Анотація: Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок в питаннях автоматизованих систем опрацювання інформації, використанні інструментальних засобів і середовищ для  автоматизованого опрацювання інформації.

ЕНК призначений для підготовки фахівців 2-го р.н. ОС "Бакалавр" спеціальності 151 Економіка, спеціалізації "Економічна кібернетика"
Автор курсу: Мокрієв Максим Володимирович - доцент кафедри інформаційних і дистанційних технологій

Автори: Морзе Н.В., Глазунова О.Г.

Мета курсу: сформувати у викладачів навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні різних навчальних предметів за допомогою інноваційних педагогічних технологій, що передбачають самостійну (індивідуальну чи групову) дослідницьку діяльність студентів з використанням ІКТ.

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОП: Адміністративний менеджмент (МВА). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.

Автори: Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем; Стариченко Євгеній Михайлович - старший викладач кафедри інформаційних систем.

Анотація: Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ інформатики, набутті навичок використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем програмування під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

Спеціальність: 051 Економіка. МП: Економічна кібернетика. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем.
Анотація: В даному курсі наведено огляд сучасних Інтернет-систем електронноїкомерції, а саме: платіжних-систем в Інтернет, систем Інтернет-банкінгу та Інтернет-трейдінгу. Окрема увага приділяється проблемам безпеки та захисту інформації в Інтернет. Розглядаються питання створення та управління власним Інтернет-магазином.

Спеціальність: 051 Економіка підприємства. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Автор: Шишов Сергій Володимирович - старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.

Автор: Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем.

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.

Blank16~bank~2 prak

ЕНК призначений для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" спеціальності "Економічна кібернетика"

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.

Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем; Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем.

Курс розрахований для студентів спеціальності "Фінанси і кредит" освітнього ступеня "Бакалавр" 4 курсу.

ЕНК призначений для підготовки фахівців 2-го р.н. ОС "Бакалавр" спеціальності 073 Менеджмент.
Вивчення теоретичних засад баз даних та їх реалізація в MS Excel та MS Access

Курс навчальної практики призначений для закріплення семестрових знань з дисципліни "Інформаційні системи та технології (туризм)" (частина 1 та частина 2) для спеціальності "Туризм" та їх поглиблення.

Обсяг курсу 30 годин / 1 кредит

Матеріали курсу передбачають виконання комплексної роботи, яка складається з окремих структурних компонентів-завдань.

Для виконання кусу навчальної практики необхідні знання та практичні навички за дисципліною 1 та 2 семестрів навчання.

На початку практики пропонується вступне теоретичне заняття обсягом 2 години.

Загальний курс практики розрахований на 2 календарних тижня з розрахунку 3 години аудиторних практичних занять в комп'ютерних класах на день практики.

Курс за дисципліною “Інформаційні системи та технології” призначений для підготовки фахівців 1-го р.н. ОС "Бакалавр" спеціальності 242 «Туризм» 1 семестру навчання.

Обсяг курсу - 90 годин/ 3 кредити, з них 15 годин лекцій та 45 годин лабораторних робіт.

Курс включає лекційні матеріали, методичні вказівки та теоретичні матеріали до лабораторних робіт, завдання до лабораторних робіт, самостійну роботу.

Основними видами контролю є модульні тести та завдання.

За підсумками складається підсумковий тест.

Матеріали курсу покликані закріпити отриманні знання з інформаційних технологій середньої освіти, розглянути основні напрямки розвитку інформаційних технологій, зокрема використання комп'ютерних мереж та Інтернет-технологій. 

Практичним аспектом підготовки як в комплексі ІТ, так й набутті достатнього рівня знань розглядається володіння текстовим редактором (на прикладі MS Word) з врахуванням чинних вимог діловодства.

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.

Автор: Саяпін Сергій Петрович - старший викладач кафедри інформаційних систем.

Анотація: Матеріали курсу покликані надати знання з інформаційних технологій, розглянути основні напрямки розвитку інформаційних систем та пов'язаних з ними інформаційних технологій, зокрема використання хмарних технологій та створених на їх основі сервісів та програмних продуктів.