Інформаційних систем і технологій

Courses tagged with "Інформаційних систем і технологій"

Спеціальність: 151 Економіка (ЕкК). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.

Автор: Садко Михайло Григорович - доцент кафедри інформаційних систем.

Анотація: Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних навичок в питаннях автоматизованих систем опрацювання інформації, використанні інструментальних засобів і середовищ для  автоматизованого опрацювання інформації.

ЕНК призначений для підготовки фахівців 2-го р.н. ОС "Бакалавр" спеціальності 151 Економіка, спеціалізації "Економічна кібернетика"
Автор курсу: Мокрієв Максим Володимирович - доцент кафедри інформаційних і дистанційних технологій

Автори: Морзе Н.В., Глазунова О.Г.

Мета курсу: сформувати у викладачів навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні різних навчальних предметів за допомогою інноваційних педагогічних технологій, що передбачають самостійну (індивідуальну чи групову) дослідницьку діяльність студентів з використанням ІКТ.

Спеціальність073 "Менеджмент". ОСБакалавр.

Семестр: 5. ЄКТС: 3

Форма контролю - іспит.

Робоча програма.

Автор: Попрозман Наталія Василівна - професор кафедри економічної кібернетики.

Анотація: дисципліна дозволяє вивчити теоретичні засади, методологію дослідження соціально-економічних процесів економіко-математичними методами, що є предиспозицією прийняття ефективних управлінських рішень. 

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОП: Адміністративний менеджмент (МВА). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.

Автори: Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем; Стариченко Євгеній Михайлович - старший викладач кафедри інформаційних систем.

Анотація: Завдання курсу полягає у вивченні теоретичних основ інформатики, набутті навичок використання прикладних систем оброблення економічних даних та систем програмування під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування завдань фахового спрямування.

Спеціальність: 051 Економіка. МП: Економічна кібернетика. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем.
Анотація: В даному курсі наведено огляд сучасних Інтернет-систем електронноїкомерції, а саме: платіжних-систем в Інтернет, систем Інтернет-банкінгу та Інтернет-трейдінгу. Окрема увага приділяється проблемам безпеки та захисту інформації в Інтернет. Розглядаються питання створення та управління власним Інтернет-магазином.

Спеціальність: 051 Економіка підприємства. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.

Автор: Шишов Сергій Володимирович - старший викладач кафедри інформаційних і дистанційних технологій.

Навчальна практика є складовою дисципліни "Інформатика" для студентів 2 курсу (ЕП) економічного факультету, спеціальності економіка підприємства.

Анотація: Коротко про курс (1-2 речення).

Автор(и) курсу: Прізвище, ініціали, основні регалії

Спеціальність: номер та назва спеціальності (або перелік, якщо їх кілька)

Період: курс навчання, семестр ECTS: кредитів (+годин)

Навчальна практика проходить 2 тижні (загальна кількість годин - 60, з низ 30 самостійна робота). Підсумкова атестація - залік.

Практику з інформаційних технологій забезпечують викладачі кафедри інформаційних і дистанційних технологій.

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.

Автор: Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем.

ЕНК призначений для підготовки фахівців ОС "Бакалавр" спеціальності "Економічна кібернетика"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОC: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автори:
Волошина Тетяна Володимирівна, доцент кафедри інформаційних систем і технологій;
Корольчук Валентина Ігорівна, асистент кафедри інформаційних  систем і технологій;
Кривобок Єлизавета Олександрівнаасистент кафедри інформаційних  систем і технологій.

NN19

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.

Blank16~bank~2 prak

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.

Автори: Швиденко Михайло Зіновійович - завідувач кафедри інформаційних систем; Касаткіна Ольга Михайлівна - старший викладач кафедри інформаційних систем.

Курс розрахований для студентів спеціальності "Фінанси і кредит" освітнього ступеня "Бакалавр" 4 курсу.