Аграрного права

Courses tagged with "Аграрного права"

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 5.
Автори: Дейнега Марина Андріївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука; Кулинич Ольга Павлівна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: ?. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Святченко Людмила Олександрівна - доцент кафедри аграного, земельного та екологічного права.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕСTS: 4.
Автор: Кондратюк Тетяна Миколаївна - cтарший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В. З. Янчука.
Анотація: Дисципліна дає можливість сформувати систему знань з питань правового регулювання суспільних соціально-захисних та соціально-забезпечувальних відносин, юридичного забезпечення складової діяльності державних органів із соціального захисту, прав громадян на отримання і забезпечення соціального захисту з боку держави.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 4, 5. ECTS: 4.
Автори: Шовкун Юлія Вікторівна – старший викладач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, к.ю.н.; Новак Тамара Сергіївна – доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука, к.ю.н.
Анотація: Навчальна дисципліна «Трудове право» є одним із курсів циклу спеціальної (фахової) підготовки для студентів спеціальності «Право». Завданням курсу навчальної дисципліни «Трудове право» є: вивчення системи чинного трудового законодавства; правових проблем, що виникають при вирішенні трудових спорів; визначення та розкриття змісту базових категорій та понять, інститутів трудового права; визначення правового статусу суб’єктів трудового права; вивчення підстав та умов виникнення, зміни і припинення трудових та пов’язаних з ними правовідносин; ознайомлення з специфічними способами захисту трудових прав.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 081 Право (Аграрне, земельне та екологічне право). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Гафурова Олена Вікторівна - професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Краснова Юлія Андріївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Аграрне, земельне та екологічне право). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Дейнега Марина Андріївна, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені акад. В.З. Янчука.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Правове регулювання аграрних відносин). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Новак Тамара Сергіївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Краснова Юлія Андріївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
Доступ: Тільки зараховані користувачі.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 081 Право (Аграрне, земельне та екологічне право). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Викладач: Дейнега Марина Андріївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Анотація: Метою навчальної дисципліни є формування у студентів належного рівня знань у сфері правового регулювання земельних відносин, пов'язаних із запровадженням і функціонування ринку земель в Україні, а також отримання студентами практичних навичок з вирішення правових проблем у цій сфері.

blank20

Category: Право

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Гафурова Олена Вікторівна - доктор юридичних наук, професор, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука.
Анотація: У курсі розглядаються питання поняття і змісту аграрних відносин, їх класифікації; тлумаченні аграрних відносин в сучасних наукових дослідженнях; об’єкту аграрних відносин; науково-методологічних підходів до визначення правової категорії «сталий розвиток сільських територій»; теоретичних та практичних питань соціального розвитку села, диверсифікації сільськогосподарського виробництва; основних напрямів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 081 Право (Право). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Єрмоленко Володимир Михайлович - завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В.З. Янчука.
Доступ: Тільки зараховані користувачі.

Category: Право
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 081 Правознавство (Екологічне право). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Краснова Юлія Андріївна - доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.

Category: Право