Агрохімії та якості продукції рослинництва

Courses tagged with "Агрохімії та якості продукції рослинництва"

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві).  ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6. 
Викладач: Бикіна Ніна Миколаївна, к.с.-г.н., доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Навчальна дисципліна має за мету формування кваліфікаційних теоретичних знань, методичних розумінь і практичних навиків агрохімічного обстеження рослинного покриву, з використанням різних методів і засобів дистанційного зондування – мобільних пристроїв спектрального аналізу, наземного сенсорного обладнання, безпілотних літальних апаратів (БПЛА), супутників.
П20

Category: АПА

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 9.
Автор: Бикін Анатолій Вікторович - завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Технічний редактор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

нп16`4zav`128bank

Category: АПА

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бикін Анатолій Вікторович - професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І. Душечкіна.
Технічний редактор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І.Душечкіна.

blank20`1zav`2video`ekz

Category: АПА

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 7. 
Викладач: Грищенко Олег Володимирович, к.с.-г.н., доцент агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Засвоєння дисципліни дозволяє набути теоретичних знань і практичних вмінь по реалізації карт-завдань, які розроблені відповідно до результатів експертизи і комплексної агрохімічної діагностики, з метою управління продуктивністю посівів із врахуванням внутрішньопольової варіабельності місць вирощування рослин та оптимізації використання витратних матеріалів.

П20

Category: АПА

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 10.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Метою вивчення теоретичного матеріалу та лабораторного курсу дисципліни є формування у майбутнього фахівця теоретичних знань щодо фізіологічних процесів живлення рослин, методів та методик його діагностики (стратегічної, оперативної, ґрунтової, рослинної, біологічної, функціональної, тощо), а також набуття практичних вмінь щодо планування, організації та реалізації комплексної агрохімічної діагностики живлення сільськогосподарських культур, виділення зон дефіциту макро-, мезо- і мікроелементів в межах поля, вибору найбільш оптимальних способів і технічного забезпечення діагностики різних груп сільськогосподарських культур, застосування сучасного інструментарію цієї сфери агрохімсервісу, уміння обслуговувати і підтримувати функціональну діяльність приладів різних видів діагностики живлення рослин, розробки професійної документації.

NN16`lek`prez

Category: АПА

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладачі: Цюк Олексій Анатолійович - професор кафедри землеробства та гербології; Літвінов Дмитро Вікторович - доцент кафедри землеробства та гербології.
Автор: Ященко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Category: АПА
Рік останньої атестації: 2010

Спеціальність: 201 Агрономія. Аспірантура
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 015 Професійна освіта

ОП: «Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства»ОС: ОС: Бакалавр. Семестр 1. ЄКТС 4.

Автор: Літвінова Олена Анатоліївна – доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна

Анотація. Теоретичне вивчення матеріалу та лабораторно-практичних занять є формування у бакалавра знать щодо основ живлення рослин, їх хімічного складу та використання елементів живлення, властивостей грунту у взаємозв’язку із живленням рослин і застосуванням добрив, класифікацій, видів й різновидів добрив, їх отримання, використання та вплив на продуктивність рослин і довкілля. А також, формування практичних вмінь щодо визначення рівня забезпеченості сільськогосподарських культур поживними речовинами, ґрунту, розпізнавання види і форми добрив та їх взаємодію з грунтом, визначення необхідності проведення хімічної меліорації грунтів.Category: ПО

Спеціальність: 101 - екологія, ОС: Бакалавр
ЄКТС: 3 (90 год)  Семестр: 6
Автор: Бордюжа Надія Петрівна  - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Goal of the course is to form a system of special knowledge and skills in the field of agrochemical analysis and reproduction of soil fertility, taking into account the agro-ecological properties of fertilizers, the development of practical skills using their environment. 
The subject of the discipline "Agrochemistry" is the agrochemical mechanism of soil and plant under the influence of anthropogenic factors - fertilizers, formation and use of their potential to optimize both agrochemical and environmental criteria of integrated indicators of human agricultural activity - soil fertility and crop productivity.
The main tasks of the discipline "Agrochemistry" are to get acquainted with the basics of theory and practice of fertilizer use and their impact on the environment; practicing skills to solve practical problems related to the justification of rational use of fertilizers taking into account their agri-environmental properties, development and implementation of crop fertilization systems, as well as finding effective measures to reduce anthropogenic pressure on soil and plants while obtaining economic benefits of fertilizers.

Category: Еко

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 6.
Автори: Марчук Ілля Устинович, Ященко Людмила Анатоліївна - доценти кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І.Душечкіна.
Основні об'єкти досліджень: Рослина - грунт - добриво.

Курс атестований: протокол №3 від 27.06.2017.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Ященко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І.Душечкіна.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автори: Логінова Ірина Валеріївна, Ященко Людмила Анатоліївна - доценти кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І.Душечкіна.
Анотація: У курсі розглядаються питання хімічного складу рослин, агрохімічних, фізико-хімічних властивостей ґрунту, що визнають специфіку живлення сільськогосподарських культур; значну увагу приділено характеристиці добрив і специфіки їх використання у різні строки і способи внесення; приведені основні показники господарського балансу елементів і принципи розробки системи застосування добрив, що включає елементи агрохімсервісу і охорони довкілля.

Курс атестований: протокол №10 від 20.12.2017.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Курс читається двома кафедрами, кафедра агрохімії та якості продукції рослинництва відповідає за викладення частини "Основи агрохімії".  

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2 (4).
Автор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І.Душечкіна.
Анотація: У цій частині презентовані "Основи агрохімії". Дисципліна "Грунтознавство із основами агрохімії" читається комплексно кафедрами: агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І.Душечкіна і грунтознавства та охорони грунтів ім. М.К. Шикули.

Category: ГіЗ