Агрохімії та якості продукції рослинництва

Courses tagged with "Агрохімії та якості продукції рослинництва"

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС:Магістр. Семестр:0. ЄКТС:0.
Автор:
Генгало Олег Михайлович - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

NN16'1mod'bank50

Category: СПГ

Спеціальність: 201 - агрономія; ОС: Бакалавр; Семестр: 4-5; ECTS: 8.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: The goal of the course is mastering for bachelor of the agronomy in theoretical knowledge and practical skills into basic of plant nutrition, their chemical composition and nutrients take up, soil properties in interaction with plant nutrition and fertilizers application, fertilizers classifications, fertilizers types and kinds, fertilizers production, fertilizers using and fertilizers influence on environment. And, this discipline helps formation practical skills in determination of the level of the crop nutrients supply, levels of the nutrients supply of the soils, identify of the fertilizers kinds and fertilizers forms, their interaction with soils, determination of the soil need in soil melioration.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЄКТС: 7.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 4.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва.
Ключові слова курсу: програмування врожаю, рівні врожаю, фактори формування врожаю, клімат, ґрунт, рослина, стреси.

Програмування і прогнозування врожайності с.-г. культур

Робоча програма.pdfРобоча програма.pdf
Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва.
Анотація: У курсі розглянуто загальні принципи управління якістю продукції рослинництва; управління якістю продукції зернових, бобових, олійних і технічних культур.
Курс атестований: протокол №3 від 27.06.2017.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ECTS8.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Agrochemical chemistry

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ESTC: 5.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна- доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна.

Category: Агро

Спеціальність: 203 «Садівництво та виноградарство»
ОС: Бакалавр.
Семестр: 6
ЄКТС: 5
Автор: Семенко Лариса Олександрівна - доцент кафедри  агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна
Анотація: Вивчення матеріалу та лабораторно-практичних занять є формування у бакалавра спеціальності «садівництво та виноградарство» теоретичних знань і практичних умінь щодо основ агрохімічного забезпечення та обслуговування агропідприємств, моніторингу та застосування засобів хімізації у технологічних процесах овочівництва, плодівництва та виноградарства, збереження та підвищення родючості ґрунтів з урахуванням природних умов, ринку агрохімікатів, специфіки виробництва, забезпечення товаровиробника у галузі овочівництва, плодівництва та виноградарства засобами та послугами хімізації.Category: СВ

Спеціальність: 203 «Садівництво і виноградарство»
ОС: Бакалавр.
Семестр: 5
ЄКТС: 6
Автор: Семенко Лариса Олександрівна - доцент кафедри  агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна
Анотація: Вивчення дисципліни "Агрохімія" полягає у формуванні у студентів знання та умінь із використанням нових методів відтворення родючості ґрунтів, використанні добрив, комп’ютерної техніки та сучасних методів аналізу у системі грунт-добриво-рослина-якість продукції.
Агрохімія - інтегрована дисципліна, яка узагальнює наукову інформацію з таких дисциплін, як фізична, колоїдна та органічна хімія, фізико-хімічні методи аналізу, ґрунтознавство, рослинництво, біохімія, землеробство, фізіологія рослин, інформатика, екологія та метеорологія та ін.

Category: СВ

Спеціальність: 201 Агрономія

ОС: Магістр

ОП: «Агрохімія і ґрунтознавство»

Семестр 1. ЄКТС  3

Автор: Літвінова Олена Анатоліївнадоцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна


Category: АіГ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 5.
Автор: Грищенко Олег Володимирович - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Система застосування добрив
Система застосування добрив із основами диференційованого їх внесення

Blank16

Category: АіГ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Магістр. ОП:  «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві» 
Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.  

Category: АХС

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Пасічник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І.Душечкіна.
Анотація: У курсі розглядаються основні питання агрохімічного супроводу вирощування овочевих, плодових, ягідних культур і винограду. Модулями виокремлені розділи родючості грунту, живлення рослин, особливостей удобрення овочевих і плодово-ягідних культур.

Category: АХС

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві).  ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6. 
Викладач: Бикіна Ніна Миколаївна, к.с.-г.н., доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Навчальна дисципліна має за мету формування кваліфікаційних теоретичних знань, методичних розумінь і практичних навиків агрохімічного обстеження рослинного покриву, з використанням різних методів і засобів дистанційного зондування – мобільних пристроїв спектрального аналізу, наземного сенсорного обладнання, безпілотних літальних апаратів (БПЛА), супутників.
П20

Category: АХС

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 9.
Автор: Бикін Анатолій Вікторович - завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Технічний редактор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

нп16`4zav`128bank

Category: АХС

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Бикін Анатолій Вікторович - професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І. Душечкіна.
Технічний редактор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім.О.І.Душечкіна.

blank20`1zav`2video`ekz

Category: АХС

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 7. 
Викладач: Грищенко Олег Володимирович, к.с.-г.н., доцент агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Засвоєння дисципліни дозволяє набути теоретичних знань і практичних вмінь по реалізації карт-завдань, які розроблені відповідно до результатів експертизи і комплексної агрохімічної діагностики, з метою управління продуктивністю посівів із врахуванням внутрішньопольової варіабельності місць вирощування рослин та оптимізації використання витратних матеріалів.

П20

Category: АХС

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 10.
Автор: Бордюжа Надія Петрівна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.
Анотація: Метою вивчення теоретичного матеріалу та лабораторного курсу дисципліни є формування у майбутнього фахівця теоретичних знань щодо фізіологічних процесів живлення рослин, методів та методик його діагностики (стратегічної, оперативної, ґрунтової, рослинної, біологічної, функціональної, тощо), а також набуття практичних вмінь щодо планування, організації та реалізації комплексної агрохімічної діагностики живлення сільськогосподарських культур, виділення зон дефіциту макро-, мезо- і мікроелементів в межах поля, вибору найбільш оптимальних способів і технічного забезпечення діагностики різних груп сільськогосподарських культур, застосування сучасного інструментарію цієї сфери агрохімсервісу, уміння обслуговувати і підтримувати функціональну діяльність приладів різних видів діагностики живлення рослин, розробки професійної документації.

NN16`lek`prez

Category: АХС

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Ященко Людмила Анатоліївна - доцент кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна.

Category: АХС