Англійської філології

Courses tagged with "Англійської філології"

Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-8). ЄКТС: 4 (30).
Викладач: Лунгу Юлія Костянтинівна – асистент кафедри англійської філологія.
Анотація: Метою курсу є формування навичок використання знань з англійської мови як у процесі повсякденного життя, так і на етапі підготовки до участі у міжнародних конференціях, проектах та дискусіях; а також поглиблення знань, необхідних для майбутньої професійної діяльності.


Category: Пс
Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 053 Психологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3‑4. ЄКТС: 3.
Автор:
Сухомлин Оксана Андріївна - асистент кафедри англійської філології.
Викладач: Харчук Наталія Сергіївна

Анотація: Метою курсу є розвиток уміння вести і підтримувати розмову англійською мовою на теми, пов’язані з навчанням та майбутньою спеціальністю працювати з англомовною фаховою літературою, готувати доповіді, статті та презентації англійською мовою.
П20
Category: Пс

Спеціальність: 231 Cоціальна робота. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-8). ECTS: 2 (16).
Автор: Шанаєва-Цимбал Людмила Олексіївна - доцент кафедри англійської філології.

Category: СР
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 035 Філологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Викладач: Дьоміна Вікторія Володимирівна, доктор педагогічних наук, в.о. зав. кафедри англійської філології.

П20

Курс лекцій.pdfКурс лекцій.pdf
Category: ФілА

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-6). ECTS: 3,5 (10).
Викладач: Самардак Дмитро Валерійович, асистент кафедри англійської філології.
Автор: Пастернак Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: Курс є першим етапом з формування та розвитку англомовної комунікативної компетенції на рівні В1. Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також поглиблення знань про граматику, стилістику та функціонування англійської мови.
Доступ: Закритий.

Category: БД
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4 (1-6). ECTS: 3,5 (10).
Викладач: Самардак Дмитро Валерійович, асистент кафедри англійської філології.
Анотація: Курс є першим етапом з формування та розвитку англомовної комунікативної компетенції на рівні В1. Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також поглиблення знань про граматику, стилістику та функціонування англійської мови.

П20

Category: БД

Спеціальнісь: 051 Економіка (Економіка підприємства), 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування

ОС: Бакалавр. Семестр: 5 -6. ЄКТС: 2(4); 2 (4)

Автор: Розгон Ірина Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології.

blank20

Category: ЕП

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-6. ECTS: 10.
Автор: Величко Ірина Георгіївна, старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Даний курс розвиває у студентів комунікативну компетенцію, а саме використання навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в uалузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також проведення презентацій, письмового обміну діловою інформацією (офіційні та неофіційні листи, резюме, звіти), сприяючи, таким чином, різнобічному розвитку особистості студента та його соціалізації в іншомовному суспільстві. Оцінювання здійснюється на основі виконання письмових завдань, презентацій, діяльності на практичному занятті.


Category: ФіК

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-6). ECTS: 2 (10).
Автор: Христюк Світлана Борисівна - доцент кафедри англійської філології.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС:  Бакалавр. Семестр: 2 (1-6). ECTS: 2 (10).
Автор: Христюк Світлана Борисівна - доцент кафедри англійської філології.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС:  Бакалавр. Семестр: 3 (1-6). ECTS: 2 (10).
Автор: Христюк Світлана Борисівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання бухгалтерського обліку, фінансової звітності, активів, пасивів, типології бізнес установ, діловодства, бухгалтерського циклу, посад, аудиту.

Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Пастернак Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: Курс є самостійним, завершеним курсом. Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також поглиблення знань про граматику, стилістику та функціонування ділової англійської мови.
Доступ: Закритий.

Category: БД
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Пастернак Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: Курс є самостійним, завершеним курсом. Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю "Економіка" для спеціалізації "Прикладна економіка", а також поглиблення знань про граматику, стилістику та функціонування ділової англійської мови.
Доступ: Закритий.

Category: ПЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Пастернак Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: Курс є самостійним, завершеним курсом. Метою курсу є формування навички усного та письмового спілкування англійською мовою у ситуаціях, пов'язаних зі спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», а також поглиблення знань про граматику, стилістику та функціонування ділової англійської мови.
Доступ: Закритий.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-3; 5). ЄКТС: 4 (7).
Викладач: Клименко Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри англійська філологія.
Анотація
: Метою курсу є формування навичок використання знань з англійської мови як у процесі повсякденного життя, так і на етапі підготовки до участі у міжнародних конференціях, проектах та дискусіях; а також поглиблення знань, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

П20

Category: Еко

Спеціальність: 051 Економіка (ЕкК). ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-4). ECTS: 2,5 (10).
Автор: Христюк Світлана Борисівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання ролі комп'ютерів, їх типології та складових, описуються процеси вводу, виводу та збереження необхідної інформації, а також характеризуються основи програмного забезпечення.

Category: ЕкК
Рік останньої атестації: 2018
Спеціальність: 151 Економіка (ЕкК). ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-4). ECTS: 2,5 (10).
Автор: Христюк Світлана Борисівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: В курсі розглядаються питання користування мережею інтернет, електронною поштою, забезпечення конференц-зв'язку, креативне програмне забезпечення, програмування, комунаційні системи, мережі, відео ігри, нові технології.
Category: ЕкК
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
ОС: Бакалавр, семестр 1-4
ЕКТС:16 (8 -1 курс, 8 -2курс)
Викладач: Величко Ірина Георгіївна
Анотація: Даний курс розвиває у студентів комунікативну компетенцію, а саме використання навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі подальшого ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних, перш за все, iз професійною діяльністю, а також підготовкою студентів до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, організаціях проведення презентацій,здійсненні  письмового інформаційного обміну (офіційні та неофіційні листи, написання резюме, звітів), що сприятиме різнобічному розвитку особистості студента та його соціалізації в іншомовному суспільстві.Оцінювання здійснюється на основі проведення практичних завдань, виконання письмових робіт та підготовки презентаційних матеріалів.

Category: КІ

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2. ECTS: 5.
Автор: Шанаєва-Цимбал Людмила Олексіївна - доцент кафедри англійської філології.

Category: КН
Рік останньої атестації: 2016

Specialties: 121 Software Engineering; 122 Computer Sciences; 123 Computer Engineering.

ED:  Bachelor. Semester: 3 (1-4). ECTS: 2 (6).
Authors: Nataliia Yuriivna Yamnych
- senior lecturer of English Philology Department, NULES of Ukraine; Svitlana Hryhorivna Kachmarchyk - PhD in Pedagogy, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: The course deals with the issues of the development of communicative competencies such as the use of gained skills and knowledge of English in the sphere of information technologies, participation in international conferences, projects, discussions and correspondence. The assessment is based on the written tasks, tests, presentations, speaking in class. Also students will practise reading professional oriented texts, finding out necessary information, summarizing, making speeches; using general, special and professional vocabulary; producing grammatical, lexical and stylistic forms; writing letters, emails, filling into various forms connected with the future profession.

Рік останньої атестації: 2020