Англійської філології

Область Курси відмічена як "Англійської філології"

Specialty: 241 Hotel and Restaurant Business, 015 Professional Education. ED:  Bachelor. Semester: 2 (1-8). ECTS: 3 (16).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, associate professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of culture, making news, movie magic, journeys, experiences, adventurers, cycle city, learning, roles on the roads, experiences of learning, lifelong learning, ambitions, fame and fortune, extreme challenges, 24 hours, music, the Mozart effect, barefoot music, taste, Jamie's kitchen, let's celebrate, survival, going to extreme, survival school, surviving in English, stages, turning eighteen, old friends, the truth about ageing, places, Greek island, Manadela's garden virtual world are widely considered for the detailed perception in this course.

Категорія: ГРС
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-8). ECTS: 4 (15).
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Курс спрямований на розвиток у студентів комунікативної компетенції, а саме використання набутих навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також ділової кореспонденції.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-8). ECTS: 2 (15).
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Курс спрямований на розвиток у студентів комунікативної компетенції, а саме використання набутих навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також ділової кореспонденції.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 242 Туризм. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (1-8). ECTS: 2 (15).
Автори: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології; Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Курс спрямований на розвиток у студентів комунікативної компетенції, а саме використання набутих навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також ділової кореспонденції. Оцінювання здійснюється на основі виконання письмових завдань, тестів, усних виступів на практичному занятті, презентацій.

Категорія: Тур
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 075 Маркетинг, 123 Комп'ютерна інженерія, 151 Економічна кібернетика + Цифрова економіка.

ОС: Бакалавр. Семестр: 1 (1-4). ECTS: 3 (12).
Автор: Качмарчик Світлана Григорівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання розвитку кар'єри особистості, поняття та види кар'єри, типи моделей розвитку кар'єри, особливостей проходження стадій кар'єри та бар'єри кар'єрного зростання, мотиваційних компонентів, які впливають на вибір кар'єри; організації підприємницької діяльності в Україні та за кордоном, типів компаній та їх переваги; ведення онлайн торгівлі, її переваги та недоліки; ведення ділових переговорів та телефонних розмов; підготовки та представлення презентації компанії; вживання модальних дієслів для вираження обов'язковості, поради, здатності, пропозиції та запиту. 

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 075 Marketing, 122 Computer Sciences, 123 Сomputer Engineering, 125 Суbersecurity, 151 Еconomic Cybernetics + Digital Economics.

ED: Bachelor. Semester: 2 (1-4). ECTS: 3 (12).
Author:
Svitlana Hryhorivna Kachmarchyk - PhD in Pedagogy, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation:
The course deals with the issues of innovation and generation of new ideas in business; effective personnel management; motivation in management as a means of effective performance of the company; everyday stress management and workplace stress management; corporate culture and ethics; features and types of goods and services; business correspondence; the use of indirect speech and passive voice; idiomatic expressions.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Specialty: 075 Маrketing. ED: Bachelor. Semester: 3 (1-4). ECTS: 3 (12).
Author: Svitlana Hryhorivna Kachmarchyk - PhD in Pedagogy, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation:
The course deals with the issues of starting new business, successful marketing campaigns, the four P's and C's, different factors in planning various things, from a holiday to career, international trade and trade barriers. Also students will practise (1) clauses with when, while, before, after, until and as soon as, (2) using numbers, decimals and amounts of money, (3) how questions are formed in the context of a consumer questionnaire, (4) the use of the present progressive and of going to for future plans, (5) identifying expressions for interrupting and clarifying.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 075 Маркетинг, 123 Комп'ютерна інженерія, 125 Кібербезпека, 051 Економічна кібернетика + Цифрова економіка

ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (1-4). ECTS: 3 (12).
Автор: Качмарчик Світлана Григорівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання ефективного управління людськими ресурсами, якостей та вмінь, притаманних успішному менеджеру; конфлікту у житті та на робочому місці, розв'язання конфліктних ситуацій, які виникають у робочому середовищі; розробки і запровадження товарів на ринок; ведення ділових переговорів; реклами та способів рекламування товарів та послуг.

Категорія: Марк
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 1-2 (1-4). ЄКТС: 5 (11).
Викладач: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології; Харчук Наталія Сергіївна - старший викладач кафедри англійської філології.

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4 (1-4). ECTS: 6 (11).
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Викладач: Харчук Наталія Сергіївна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: The aim of the course is to improve students' fluency and accuracy in business communication on a wide range of business topics. The initial level of English for course participants is Pre-Intermediate.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 073 Менеджмент. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (1-4). ЄКТС: 3 (11).
Викладач: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології.

Категорія: Мен

Спеціальність: 073 Менеджмент ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3 (8).
Автор: Качмарчик Світлана Григорівна - доцент кафедри англійської філології.
Анотація: У курсі розглядаються питання брендінгу і бренд менеджменту; переваги та недоліки брендових товарів для виробника і покупця; підробка брендів; замовлення квитків та бронювання готелю по телефону; відмінності у лексиці британського та американського варіантів англійської мови.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням): поглиблений рівень

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Specialty: 073 Management. ED: Bachelor. Semester: 6. ECTS: 3 (8).
Author:
Svitlana Hryhorivna Kachmarchyk - PhD in Pedagogy, Associate Professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation:
The course deals with the issues of different types of advertising methods and media; prerequisites for a successful advertising campaign; four most relevant types of money and its functions; product quality; reasons why product quality matters; product quality control; innovation VS invention; great ideas in business; articles, passive constructions, gerunds and infinitives; describing trends; dealing with figures.

Іноземна мова (за професійним спрямуванням): поглиблений рівень

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 073 Менеджмент (•Адміністративний менеджмент; •Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; •Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Данькевич Людмила Ростиславівна - старший викладач кафедри англійської філології.
Викладач: Ямнич Наталія Юріївна - старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: The incoming level of English competence is Intermediate.

Категорія: Магістри
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 061 Журналістика. ОС: Бакалавр. Семестр: 1‑4 (1‑8). ЄКТС: 8 (14).
Викладач: Медяник Ганна Андріївна - асистент кафедри англійської філології.
П20

Категорія: Жур

Спеціальність: Міжнародні відносини. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4 (1-4). ECTS: 11 (23).
Автор: Величко Ірина Георгіївна, старший викладач кафедри англійської філології.
Анотація: Даний курс розвиває у студентів комунікативну компетенцію, а саме використання навиків, умінь та знань з англійської мови у процесі ділового спілкування з представниками інших країн з різноманітних питань, пов'язаних iз туризмом i ринком праці в галузі, підготовки до участі у міжнародних культурних заходах, конференціях, проектах та дискусіях, а також проведення презентацій, письмового обміну діловою інформацією (офіційні та неофіційні листи, резюме, звіти), сприяючи, таким чином, різнобічному розвитку особистості студента та його соціалізації в іншомовному суспільстві. Оцінювання здійснюється на основі виконання письмових завдань, презентацій, діяльності на практичному занятті.

Категорія: МВ
Specialty: 291 International relations, social communications and regional studios. ED:  Bachelor. Semester: 1 (1-4). ECTS: 6 (23).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, associate professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of identity, languages, future, making plans, tomorrow's world, h igher education, international issues, colleges and universities, courses of study, technology in education, extracurricular activities, problems of student life, theory of international relations, history of the International system, international agreements, law and organizations, Ukraine, its state building and diplomacy, jobs. millionaires, dream job, solutions, low tech solutions, emotions and feelings, success, the secret of success, personal and professional success, gain ultimate self-confidence, personal and professional growth, unemployment, consider life's challenges as hidden blessings, living powerfully, international relations and the world are widely considered for the detailed perception in this course.

Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 291 International relations, social communications and regional studios. ED:  Bachelor. Semester2 (1-4). ECTS:  6 (23).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, associate professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of culture, social development, cultural identity and diversity, environmental protection, global warming, science and technology in the 21st century, artificial intelligence, nanotechnology, public speaking as vital means of communication, democracy, human rights and freedoms, mass media, suffrage, elections, public polls are widely considered for the detailed perception in this course.

Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2019

Specialty: 291 International relations, social communications and regional studios. ED: Bachelor. Semester: 3 (1-4). ECTS: 6 (23).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, associate professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of age, media, behaviour, trouble, culture, public relations, law and crime, the effectiveness of punishment, morality and crime, warfare and peace, terrorism, arms control, pacifism, collective security, globalization, economic integration, foreign trade, human migration, investment, global society, treaties and other international compacts: Treaties and Conventions, Declarations, Agreements, Protocols, origins, opinion, places, secrets are widely considered for the detailed perception in this course.

Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2020

Specialty: 291 International relations, social communications and regional studios. ED: Bachelor. Semester: 4 (1-4). ECTS: 5 (23).
Author: Svitlana Borysivna Khrystiuk - PhD in World History, associate professor of English Philology Department, NULES of Ukraine.
Annotation: Issues of places, perfect cities, justice, international relations, international organizations, diplomacy, its functions, diplomatic personnel, diplomatic missions, credentials, negotiations, role of the ambassador, rights and privileges, international law, matters of international concern, international law and its functions, constituent acts of the United Nations and other international organizations, unilateral legal acts (ratification, accession, acceptance and approval, reservations, denunciations), resolutions and records of the UN General Assembly and other international bodies are widely considered for the detailed perception in this course.

Категорія: МВ
Рік останньої атестації: 2020