Біржової діяльності і торгівлі

Область Курси відмічена як "Біржової діяльності і торгівлі"

Спеціальність: 073 Менеджмент (Менеджмент). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Кравченко Анна Станіславівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.

Категорія: Мен

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Бакалавр. Семестр: 4-5. ЄКТС: 7.
Автори: 

Солодкий Микола Олександрович - професор кафедри організації підприємництва та біржової діяльності

Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.

Категорія: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Кравченко Анна Станіславівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.

Категорія: ПТБД

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 2.
Автор: Кравченко Анна Станіславівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.

Категорія: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ESTC: 4.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.

Категорія: ЕП
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •076 Підриємництво, торгівля та біржова діяльність; •051 Економіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ESTC: 5.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються теоретичні засади формування цін в аграрній сфері, організаційно-економічний механізм їх формування, зарубіжний досвід та вітчизняна практика цінового регулювання в агропродовольчому комплексі, основи біржового котирування цін, тощо.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2018

Дисципліна "Основи біржової діяльності"

Спеціальності: •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; •051 Економіка; •072 Фінанси, банківська справа та страхування; •071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Поняття та сутність біржових інструментів. Основи функціонування біржового ринку. Хеджування та спекуляції.
Course is intended for training of specialists of the "BACHALOR DEGREE" specialties: "Management", "Economics", "Finance, Banking and Insurance", "Accounting and Taxation" at the Faculty of Economics.
Author: PhD in economics, Assoc. Prof. Valentyna Yavorska.
Annotation: Concept and content of exchange tools. Basics of the exchange market functioning. Hedging and speculation.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальності: •051 Економіка; •072 Фінанси, банківська справа та страхування; •071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.

Категорія: ПТБД

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Вибіркова дисципліна
Автор: Яворська Валентина Олександрівна - доцент кафедри організації підприємництва та біржової діяльності.
Анотація: Економічна сутність, історія походження та сучасний стан міжнародних біржових ринків; практика використання біржових інструментів різних міжнародних бірж.

Категорія: ПТБД
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Хміль Наталія Вікторівна - к.е.н., старший викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі.
Анотація: Поняття та сутність технічного аналізу, історія виникнення та розвитку технічного аналізу, методи технічного аналізу - графічні, математичні, комп'ютерні, "свічковий аналіз"; стратегія торгів на основі методів технічного аналізу.

Категорія: ПТБД
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Панкратова Любов Леонтіївна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.
Анотація: У курсі розглядаються питання ціноутворення при формуванні продовольчих ланцюгів руху продукції від виробника до споживача;  економічні засади біржового котирування цін та хеджування; формування цін на основі правил Інкотермс, тощо.

Категорія: ПТБД
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Кравченко Анна Станіславівна - доцент кафедри біржової діяльності і торгівлі.

NP09`mod1

Категорія: ЕП