Ветеринарної гігієни

Courses tagged with "Ветеринарної гігієни"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автори: Якубчак Ольга Миколаївна - професор кафедри ветеринарної гігієни тварин та санітарії ім. проф. А. К. Скороходька; Односум Ганна Володимирівна - старший викладач кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни має на меті забезпечити підготовку лікарів ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів для роботи у акредитованих лабораторіях, що проводять дослідження для цілей державного контролю; інспекторів для здійснення державного контролю, які володіють сучасними методами досліджень об’єктів санітарних заходів і кормів та здатних проводити оцінку результатів лабораторних досліджень зразків об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю.

blank20~prez

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 6. ЕСТS: 1.
Викладач: Кучерук Марія Дмитрівна, доцент, завідувач кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Основними завданнями практики є: • навчити студентів визначати показники безпечності та якості харчових продуктів; • працювати з нормативно-правовими актами у напрямку оцінки показників безпечності та якості харчових продуктів; • ознайомити студентів із технологіями виробництва харчових продуктів та пошуку небезпек появи ризиків для безпечності та якості харчових продуктів; • проведення лабораторних досліджень щодо відповідності показників безпечності та якості продукту зазначених на упаковці.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 0.
Автори: Галабурда Марія Алімівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Кучерук Марія Дмитрівна, доцент, завідувач кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

П20

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Викладач: Ткачук Світлана Алімівна, професор кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

П20

Category: ВГ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Кучерук Марія Дмитрівна - к.вет.н., старший викладач кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарна медицина). Семестр: 4-5. ECTS: 6.
Автор: Поляковський Василь Михайлович, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Викладачі: Бойко Наталія Іванівна, доцент кафедри терапії і клінічної діагностики; Поляковський Василь Михайлович, доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.

П20

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 4. ECTS: 4.
Автор: Кучерук Марія Дмитрівна, доцент, завідувач кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Annotation: Animal Hygiene is the branch of the veterinary science, which relying on knowledge of physiological and ethological demands of animals, describes the preconditions of health preservation and investigates the pathophysiological changes brought about by adverse environmental effects in order to gain information on the aetiology and pathomechanism of multifactorial diseases. On this basis, animal hygiene systematise the preventive veterinary measures with special reference to their economic consequences. Animal hygiene deals primarily with herds and health protection of the herds, therefore the subject is more or less equivalent to the subject „herd health ” taught in number of the veterinary colleges of the western hemisphere.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Кучерук Марія Дмитрівна, доцент, завідувач кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Annotation: The curriculum involves understanding that the animal reflects the conditions in which it lives. The welfare of the animal is ensured if it is healthy, is in a comfortable and safe environment, receives a balanced diet, can behave naturally, does not suffer from unpleasant conditions such as pain, fear and stress. This approach covers all aspects of the animal's life, including appropriate indoor conditions, management, feeding, disease prevention and treatment, responsible humane treatment and, where appropriate, humane euthanasia.
Ethology studies the behavior of animals, especially in the wild. Students must gain a broad understanding of the fundamental principles and issues of animal welfare and behavior. Basic understanding of local, national, regional and international animal welfare legislation.

П20

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Галабурда Марія Алімівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи; Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр (1,5 р.). Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Кобиш А.І.
Викладач: Таран Тетяна Володимирівна - доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи.

2009
Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор: Кос'янчук Ніна Іванівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька.
Автор: Мета навчальної дисципліни полягає у оволодінні студентами теоретичних та практичних знань з основ загальної та спеціальної екології, яка  вивчає механізми формування і розвитку біоценозів, особливості взаємовідносин між компонентами біоценозів, принципи акліматизації тварин, абіотичні та біотичні фактори, які впливають на тваринний організм, забруднення навколишнього середовища ксенобіотиками, методи оздоровлення  забруднених територій.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення свинарства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автор: Михальська Віта Михайлівна - доцент кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: У курсі розглядаються сучасні технології виробництва продукції свинарства, включаючи особливості годівлі, утримання, напування, догляду та експлуатації різних статево-вікових груп тварин, характеристику сучасних порід свиней, генетичний потенціал їх продуктивності та біологічні особливості розвитку в онтогенезі, профілактику кормових отруєнь та генетичних хвороб свиней, способи годівлі свиней різних виробничих груп із застосуванням різних біологічно активних добавок, стимуляторів травлення, профілактичних засобів, переробку відходів свинарських підприємств.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення Збройних сил України). ОС: Магістр. Семестр: 8-9. ECTS: 6.
Автор: Юстинюк Валерія Євгеніївна, канд. вет. наук, асистент кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К.Скороходька.

ПП21

Category: ВВМ

Cпеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

Третій освітньо-науковий рівень: Доктор філософії (перший науковий ступінь). 

Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Шевченко Лариса Василівна - доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Дисципліна "Безпечність та якість кормів" передбачає освоєння основних методів санітарно-гігієнічного контролю якості та безпечності кормів і кормових добавок, а також розробку теоретичних і практичних основ аналізу ризиків з метою найповнішої реалізації гарантування здоров’я тварин, безпечності та якості кормів і кормових добавок з метою збереження здоров'я, високої продуктивності та якості продукції тваринництва.

Category: ВГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. 


Третій освітньо-науковий рівень: Доктор філософії (перший науковий ступінь). Семестр: 1. ECTS: 3.
Автор: Шевченко Лариса Василівна - доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни  ім. проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни передбачає оволодіння сучасними методами фізичних, хімічних та санітарно-гігієнічних методів досліджень, що використовуються у гігієні тварин та гігієні харчових продуктів. Дисципліна забезпечує теоретичну підготовку та набуття практичних навиків з порядком роботи сучасного обладнання для проведення досліджень у ветеринарній гігієні та санітарії, методами визначення хімічного складу кормів, тканин, контролю за фізіологічним станом тварин, показниками продуктивності тварин та якості і безпечності продукції тваринництва. Дисципліна передбачає освоєння методів наукових досліджень, планування, організації, проведення різних видів дослідів, аналізу одержаних результатів, правил підготовки наукових публікацій та представлення і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня Доктор філософії за спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.

Category: ВГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність 192 - "Будівництво та цивільна інженерія"

ОС Бакалав

Викладач Захаренко Микола Олександрович  проф. кафедри ветеринарної гігієни ім. проф. А.К. Скороходька

Анотація:    

Category: БЦІ

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Поляковський Василь Михайлович - доцент кафедри гігієни тварин та санітарії імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Вивчення дисципліни “Санітарія та гігієна в рибництві” необхідне для засвоєння студентами основних положень про сучасні засоби дезінфекції, дезінвазії та знезараження рибогосподарських водойм, схеми ветеринарно-санітарних заходів та систему охорони здоров’я людей від захворювань, спільних для людини та тварин. Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами основ профілактики хвороб риб та одержання високоякісної у санітарному відношенні продукції аквакультури.

Category: ВБР

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.

Автор: Кучерук Марія Дмитрівна - к.вет.н., в.о.завідувача кафедри ветеринарної гігієни імені професора А.К. Скороходька.
Анотація: Під час вивчення дисципліни передбачається надати майбутнім фахівцям загальні відомості щодо: законодавчої та нормативної бази України з питань санітарії та гігієни при виробництві харчових продуктів; характеристики та дії фізичних, хімічних та біологічних шкідливих виробничих факторів при виробництві харчових продуктів; забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до обладнання, машин, механізмів, виробничих потужностей та цехів виробництва та складських приміщень; гігієнічних вимог до трудової діяльності; методи та способи забезпечення санітарно-гігієнічних вимог на підприємствах з переробки м’яса, риби та морепродуктів.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2020