Ветеринарної гігієни

Courses tagged with "Ветеринарної гігієни"

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3,5.
Автори: Захаренко Микола Олександрович - професор кафедри ветеринарної гігієни ім.проф. А.К.Скороходька; Михальська Віта Михайлівна - доцент кафедри ветеринарної гігієни ім.проф. А.К. Скороходька.
Анотація: Метою вивчення дисципліни є опанування студентами санітарно-гігієнічними вимогами до відходів підприємств з переробки продукції тваринництва та рибництва, споруд та технологій їх переробки, а також проміжних та кінцевих продуктів обробки. Курс лекцій містить теоретичні основи і практичні рекомендації щодо вибору способів очищення забруднених виходів і скидів харчових підприємств.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2018