Військової підготовки

Courses tagged with "Військової підготовки"

Модуль: 4.4. Водіння бойових машин. 
Спеціальність: Військова підготовка офіцерів запасу ВОС 021000 Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів; ВОС 021100 Бойове застосування танкових з’єднань, військових частин і підрозділів.
Автор: Коваленко Сергій Олексійович - старший викладач кафедри військової підготовки.

П20

Модуль: Методика роботи з особовим складом підрозділу. 
Спеціальність: Військова підготовка офіцерів запасу ВОС 021000, 021100, 703500, 706100, 991600
Автор: Коваленко Сергій Олексійович - викладач кафедри військової підготовки.

П20

Модуль: 4.2. Військово-спеціальна підготовка.
Спеціальність: Військова підготовка офіцерів запасу ВОС 706100 «Організація експлуатації та ремонту бронетанкової техніки». 
Автори: Давидов Олександр Олександрович, Чернишенко Валерій Володимирович - викладачі кафедри військової підготовки.

Вивчення курсу передбачається на першому курсі навчання: у 1 півріччі 14 год., у 2 півріччі 16 год.

Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.

Основним завданням вивчення модулю є надання теоретичних знань, освоєння практичних прийомів, методів, способів надання домедичної допомоги потерпілому при пораненнях, пошкодженнях в умовах бойової обстановки чи травмуваннях, пошкодженнях в умовах повсякденної діяльності  чи у невідкладному стані.


Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у т. ч. охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, безпека військової діяльності) передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок в управлінні повсякденною діяльністю підрозділів.

Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у т. ч. охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, безпека військової діяльності)

П20

Галузь знань: ВОС 021100 «Застосування танкових з’єднань (частин) підрозділів».
Спеціальність: Командир танкового взводу. ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 1, 2. ECTS: 4,0.
Викладач: Безгінов Віктор Миколайович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення модуля Тактична підготовка передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків на посаді Командира танкового загальновійськових та танкових тактичних підрозділів ЗС України. Також у ході вивчення модуля передбачено набуття основних практичних навичок у виконанні обов’язків та завдань за призначенням.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 5.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Загальна тактика передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок у виконанні бойових завдань за призначенням.

П20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів (у тому числі екологія) передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо виконання завдань з радіаційного, хімічного, біологічного захисту.

П20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Інженерна підготовка передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо інженерного забезпечення.

П20

Галузь знань: ВОС 021000, 021100, 705300, 706100, 991600.
Спеціальність: Командир взводу (механізованого, танкового, автомобільного, технічного забезпечення). ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 1. ECTS: 4,6.
Автор: Присташ Валерій Олексійович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки організовуються і проводяться згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 “Про затвердження порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”. Комплексні практичні заняття є обов’язковою практичною складовою військової підготовки громадян України. У ході вивчення змістових модулів передбачено набуття основних практичних навичок підготовки солдата та практика виконання ним бойових обов’язків у складі відділення. Протягом відпрацювання всіх змістових модулів Комплексних практичних занять ті, хто навчається, виконують одиночні нормативи відповідно до Збірника нормативів з бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України та проходять оцінювання на предмет засвоєння матеріалу і практичного використання набутих навичок.

П20

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 8,5.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Автомобільна техніка (у тому числі автомобільна підготовка) передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо автомобільної техніки.

П20

Галузь знань: ВОС 021000 Бойове застосування механізованих з'єднань військових частин і підрозділів. Спеціальність: Командир механізованого (мотопіхотного) взводу. ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 1, 2. ЄКТС: 1.
Викладач: Курєпін Михайло Миколайович , старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення модуля Військова топографія передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків на посаді Командира механізованого (мотопіхотного) взводу загальновійськових тактичних підрозділів ЗС України. Також у ході вивчення модуля передбачається набуття практичних навичок для подальшого якісного виконанні обов’язків за спеціальністю.

П20

Галузь знань: ВОС 021000 «Застосування механізованих з’єднань (частин) підрозділів». Спеціальність: Командир механізованого взводу. ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 1, 2, 3, 4. ECTS: 7,5.
Автор: Кучерук Віктор Сергійович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення модуля «Тактична підготовка» передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків на посаді Командира механізованого тактичного підрозділу ЗС України. У ході вивчення модуля передбачається набуття необхідних практичних знань та навичок для умілого використання придбаних знань при виконанні обов’язків за призначенням, як у мирний так і воєнний час.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS1,5.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.


Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни «Бойова система виживання воїнів (у т.ч. військово-медична підготовка)» передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та набуття основних практичних навичок щодо дій у ситуаціях виживання.

 

Модуль 2.2. Воєнна історія України
Галузь знань: ВОС 121000 «Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів».
Спеціальність: Командир механізованого взводу. ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 2, 3. ECTS: 1,0.
Автор: Поліщук Сергій Олександрович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення модуля «Воєнна історія України» передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків на посаді Командира механізованого тактичного підрозділу ЗС України. Сприятиме розширенню тактичного кругозору слухачів, розумінню ними значення бойового досвіду минулих війн і збройних конфліктів, формуванню уміння творчо його використовувати в бойовій підготовці, навчанні і вихованні особового складу Збройних Сил України та у вирішенні конкретних бойових завдань. Головною метою є: сприяти засвоєнню слухачами (студентами) знань, які охоплюють процес виникнення та еволюцію форм і способів збройної боротьби від найдавніших часів до сьогодення. Основні способи застосування видів збройних сил і родів військ на всіх етапах їх розвитку.

П20

Спеціальність: Офіцер запасу ВОС 703500 "Застосування автомобільних з'єднань, військових частин і підрозділів".
Автор: Безверхий Ігор Анатолійович - старший викладач кафедри військової підготовки.

ВП.07 Будова військової автомобільної техніки ВОС 703500

Спеціальність: Офіцер запасу ВОС 021100 Бойове застосування танкових з'єднань, військових частин і підрозділів.
Модуль: ВП.07 Будова озброєння та військової техніки ВОС 021100.
Автор: Коваленко Сергій Олексійович - старший викладач кафедри військової підготовки.

Будова озброєння та військової техніки

Спеціальність: Офіцер запасу ВОС 021000  "Бойове застосування механізованих з'єднань, військових частин і підрозділів".
Автор: Давидов Олександр Олександрович -  викладач кафедри військової підготовки.
Модуль: 4.3. Будова та експлуатація бойових машин

.

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 2.
Автор: Радіонов Ігор Павлович - старший викладач кафедри військової підготовки.

Анотація: В ході вивчення навчальної дисципліни Військова педагогіка та психологія передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь з педагогіки та психології, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю (спеціалізацією).

Галузь знань: ВОС 706100 «Організація експлуатації та ремонту бронетанкової техніки». Спеціальність: Командир взводу технічного забезпечення, Командир ремонтного взводу. ОС: Молодший лейтенант запасу. Семестр: 1, 2. ECTS: 4.
Автор: Присташ Валерій Олексійович - старший викладач кафедри військової підготовки.
Анотація: В ході вивчення модуля Тактична підготовка передбачається здобуття компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків на посаді Командира взводу технічного забезпечення, командира ремонтного взводу бронетанкової техніки загальновійськових тактичних підрозділів ЗС України та заступника командира роти з озброєння тактичних підрозділів. Також у ході вивчення модуля передбачено набуття основних практичних навичок у виконанні обов’язків та завдань за призначенням.