Генетики,селекції і насінництва

Courses tagged with "Генетики,селекції і насінництва"

Спеціальність: 201 Агрономія (•Агрономія; •Агрохімія і ґрунтознавство; •Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Зінченко Олеся Анатолівна - старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.

Blank18

Category: СіГ

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автори:

Ковалишина Ганна Миколаївна - професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.

Дмитренко Юлія Михайлівна - старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Основною метою вивчення дисципліни є формування в студентів знань з наукових основ загальної селекції основних польових культур, організації проведення державної науково-технічної експертизи нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур в Україні, а також теоретичних основ насінництва, його основних функцій, методів та прийомів виробництва високоякісного сортового насіння.

Category: ЗКР