Генетики,селекції і насінництва

Courses tagged with "Генетики,селекції і насінництва"

Спеціальність: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Феделеш-Гладинець Марія Іванівна - доцент кафедри генетики, селекції та насінництва ім. прф. М.О. Зеленського.
Category: Агро
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 11.
Автор: Жемойда В.Л. - доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського; Дмитренко Юлія Михайлівна - доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського; Спряжка Роман Олегович - асистент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати студентам глибокі знання з теорії та практики селекційно-насінницької роботи. Селекція дозволяє найбільш повно використовувати потенціал культури, головним завданням насінництва є реалізація досягнень селекції, збереження в процесі розмноження сортів і гібридів усіх морфологічних ознак і біологічних властивостей насіння.

Насіннєві фонди та їх логістика

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Макарчук Олександр Сергійович - доцент кафедри генетики, селекції  і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Основною метою вивчення дисципліни є формування в студентів знань та умінь з наукових основ селекції та насінництва гетерозисних гібридів польових культур.

blank19

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6-7. ЄКТС: 8.
Автори:

Макарчук Олександр Сергійович - завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського;

Жемойда Віталій Леонідович - доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського;

Дмитренко Юлія Михайлівна - доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського;

Спряжка Роман Олегович - асистент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.

Анотація: Мета викладання дисципліни - дати студентам глибокі знання з теорії та практики селекційно-насінницької роботи. Селекція дозволяє найбільш повно використовувати потенціал культури, головним завданням насінництва є реалізація досягнень селекції, збереження в процесі розмноження сортів і гібридів усіх морфологічних ознак і біологічних властивостей насіння.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Феделеш-Гладинець Марія Іванівна - доцент кафедри  генетики, селекції та насінництва ім. прф. М.О. Зеленського.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 10.
Автор: Заїка Євген Вікторович - старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: У курсі вивчаються біологічні особливості, напрями та методи селекції с.-г. культур, центри походження і вихідний матеріал для селекції; види відбору і принципи формування сортів; селекційні оцінки вихідного матеріалу, сортів с.-г. культур; особливості селекційної технології; селекція на гетерозис.
Category: Агро

Specialty: 201 Agronomy; ES: Bachelor; Semester: 3; ECTS: 4

 Authors of cource:

Zaika Ye.V. – senior lecturer at the Department of Genetics, Breeding and Seed Rising named after Professor Zelensky M.O.

Shpakovich I.V. – assistant of the Department of Genetics, Breeding and Seed Rising named after Professor Zelensky M.O.

 

Course of Genetics is a discipline of Department of Genetics, Breeding and Seed Rising named after Professor Zelensky M.O. (https://nubip.edu.ua/node/4316).

The course "Genetics" is designed to prepare students of ES "Bachelor" specialty 201 Agronomy. It studied in the second year. In this course, students study the theory and practice of genetic research with aim understanding the basics of heredity and variability of living organisms. Main a focus on the patterns and mechanisms of trait transmission from one generation to the next in order to understand and potentially control that process.


Category: Агро
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Мельничук Тетяна Миколаївна, д-р с.-г. наук, професор, професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Курс дає знання та сучасні уявлення з морфології, ультраструктури, систематики, генетики, фізіології та екології мікроорганізмів, їх метаболізм та роль в перетворенні органічних та неорганічних речовин в процесах ґрунтоутворення та підвищення родючості грунту. Висвітлюються новітні дані щодо взаємовідносин мікроорганізмів з вищими рослинами, можливості керування мікробіологічними процесами, перспективи створення мікробіологічних засобів захисту рослин, бактеріальних добрив та біопрепаратів для збільшення врожайності сільськогосподарських культур, ролі мікроорганізмів в очищенні забруднених ґрунтів токсичними сполуками та пестицидами.
Category: СВ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 3; 4 (Ск).
Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 3.
Автори: Башкірова Наталія Вікторівна - канд. біол. наук, доцент; Дмитренко Юлія Михайлівна - канд. біол. наук, доцент.
Кафедра: Генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.
Анотація: Мета дисципліни – формування у студентів сучасних уявлень про закономірності спадковості та мінливості на різних рівнях організації живої матерії, шляхів їх практичного використання в селекції та насінництві.

Рік останньої атестації: 2020
Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладачі: Жемойда Віталій Леонідович - доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського; Спряжка Роман Олегович - асистент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.
П22
Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 3; ЄКТС: 6

Автор: Вдовіченко Жанна Вікторівна ­­– доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Зінченко Олеся Анатоліївна – старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 2; ЄКТС: 7

Автор: Роїк Микола Володимирович ­­– професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Викладач: Зінченко Олеся Анатоліївна – канд. с.г. наук, ст. викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Вивчаються питання наукових основ спеціальної селекції та насінництва гетерозисних гібридів польових культур. Розглядаються особливості насінництва гетерозисних гібридів польових культур, використання міжсортового гетерозису в селекції польових культур та основні етапи селекційної роботи, їх суть, методи селекції.

П20

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Заїка Євгеній Вікторович – старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського; Спряжка Роман Олегович – асистент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Розглядаються питання організації дослідницької роботи та формування методологічних засад і оволодіння практичними прийомами проведення наукового дослідження, використання методики організації і проведення польових, вегетаційних лізимитричних і лабораторних досліджень. Вивчаються особливості методів закладання дослідів в селекції, генетиці і насінництві та методи статистичного аналізу отриманих результатів досліджень.

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія

Освітня програма: Селекція і генетика сільськогосподарських культур

ОС: Магістр; Семестр: 2; ЄКТС: 5

Автор: Ковалишина Ганна Миколаївна – професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського

Анотація: Розглядаються питання з основ формування фенотипу рослин унаслідок впливу факторів зовнішнього середовища та успадкування ознак. Як змінюються закономірності успадкування, які відбуваються відхилення у організмів при дії різних абіотичних факторів довкілля. Які зміни відбуваються при дії мутагенних факторів. Висвітлюються питання сучасного уявлення про дискретність та цілісність спадковості – гени та форми мінливості під впливом природних та штучних факторів довкілля, вплив екологічних факторів на спадковість, популяційно-еволюційні процеси, використання тих чи інших екологічних факторів  у селекції.

 


Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Ковалишина Ганна Миколаївна - професор кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського; Дмитренко Юлія Михайлівна - асистент кафедри генетики, селекції та насінництва ім. проф. М.О. Зеленського.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить студентам скористатися в селекції імунітету досягненнями, які стосуються взаємозалежних рослин і патологій, генетичних рівнів, а також рівнів взаємовідносин рослин-господарств з патогеном середовища. Дозвольте майбутньому спеціалістам вирішити проблеми зі створенням комплексу іменних сортів проти шкідливих організмів.

Category: СіГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 6.
Автор: Ткачик Світлана Олександрівна - старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення особливостей національної системи реєстрації прав на сорти рослин, етапів науково-технічної експертизи сортів рослин (формальна експертиза та кваліфікаційна експертиза). Теоретичний та практичний курс дисципліни дасть змогу освоїти нормативно-правові документи, що регламентують реєстрацію та обіг сортів рослин, інструкції та правила, які регулюють експертизу назви, новизни; методики проведення кваліфікаційної експертизи на придатність до поширення та на відмінність, однорідність та стабільність.

Category: СіГ

Спеціальність: 201 Агрономія (Селекція і генетика сільськогосподарських культур).

ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Башкірова Наталія Вікторівна - доцент кафедри селекції і генетики.
Анотація: Мета викладання дисципліни - дати студентам глибокі знання зі спеціальної генетики сільськогосподарських культур, яка є теоретичною основою спеціальної селекції, насінництва, для застосування знань з генетичних механізмів контролю ознак при складані селекційних схем для прискорення одержання нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур.

Category: СіГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія (•Агрономія; •Агрохімія і ґрунтознавство; •Селекція і генетика сільськогосподарських культур). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Зінченко Олеся Анатолівна - старший викладач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О.Зеленського.

Blank18

Category: СіГ