Глобальної економіки

Область Курси відмічена як "Глобальної економіки"

Спеціальність: 073 Менеджмент, 075 Маркетинг ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Гераймович В.Л. - доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, кандидат економічних наук.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.

Анотація. «Аграрна політика» як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зв’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

Категорія: ВМ 6

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка ). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Викладач: Діброва Анатолій Дмитрович - д.е.н., професор кафедри глобальної економіки; Герасименко Наталія Анатоліївна - к.е.н., доцент  кафедри глобальної економіки

Анотація

Категорія: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація:

П22

Категорія: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Міжнародна економіка). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2.
Автор: Вдовенко Наталія Михайлівна - професор кафедри глобальної економіки.

П21

Категорія: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 6.
Викладач: Кірейцева Олена Василівна, доцент кафедри глобальної економіки.

Категорія: ЕП

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 5.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Завданням вивчення дисципліни є засвоєння теорії розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її економічних районів тощо. Метою вивчення дисципліни є формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків регіонального розвитку економіки.

Категорія: ОіА
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: •051 Економіка підприємства; •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит); 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

 ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автори: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки; Коробова Наталія Миколаївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Теоретичні та організаційні основи регулювання національної економіки. Прогнозування, програмування і макроекономічне планування у системі регулювання національної економіки. Методи державного регулювання економіки.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Кірейцева Олена Василівна - доцент кафедри глобальної економіки.

Категорія: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автор: Сокур Лариса Володимирівна - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.

NN20`5prez`zav`bank20

Категорія: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка).

 ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Чебан І.В. - аспірант кафедри глобальної економіки.

Діброва Анатолій Дмитрович - д.е.н., професор кафедри глобальної економіки, декан економічного факультету
Анотація: 

Категорія: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Михальчишина Лариса Гаврилівна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Регіональні економічні програми та програми сприяння розвитку є галуззю наукових знань про економіку регіонів, закономірності і особливості розвитку господарства в умовах конкретної території за рахунок реалізації регіональних економічних програм. Дисципліна формує теорію і методичні основи комплексного аналізу соціально-економічного розвитку регіону для обґрунтування вирішення завдань регіональної економічної політики в Україні.

Робоча програма курсу РЕП.pdfРобоча програма курсу РЕП.pdf
Категорія: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка (Прикладна економіка). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Наконечна Катерина Віталіївна - доцент кафедри глобальної економіки.
Анотація: Курс сприятиме студентам у поглибленні знань із процесів децентралізації, створення об'єднаних територіальних громад вивчення позитивного досвіду зазначеного процесу в нашій та інших країнах. Насьогодні ця інформація є необхідною, оскільки бракує інформації в якому напрямі потрібно проводити дані реформи.

Категорія: ПЕ

Спеціальність: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Діброва А.Д. - професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук; Сокур Л.В. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; 

Категорія: Спільні курси

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства, Прикладна економіка); •051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Богач Л.В. - старший викладач кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.

Анотація: Курс присвячений засвоєнню глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні  процеси,  сутності чинників глобалізації, форм прояву глобалізації; особливостей глобальної економіки,  розробленню стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: Всі. ОС: PhD. Семестр: 1. ЄКТС: 1.
Автор: Діброва А.Д. - доктор економічних наук, професор кафедри глобальної економіки.
НН21

Категорія: Аспіранти

Спеціальність: 051 Економіка. ОС: РhD. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Вдовенко Наталія Михайлівна - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України.

П21

Анотація: Курс присвячено формуванню у слухачів сучасних знань теоретико-методологічних основ регулювання аграрних ринків та практичних умінь й навичок застосування інструментів регулювання з метою збалансування інтересів всіх учасників аграрних відносин (виробників, споживачів та держави) для подальшого стабільного розвитку сільського господарства в умовах глобальних змін зовнішнього середовища.

Категорія: Аспіранти

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій (Геодезія та землеустрій). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Кваша С.М. - професор кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України; Герасименко Н.А. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук. 
Анотація: «Аграрна політика» як навчальна дисципліна дає можливість опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації комплексу заходів щодо підтримки та забезпечення розвитку сільського господарства в системі міжгалузевих зав’язків у національній економіці, а також оцінити з позиції теорії практичні дії державних структур щодо регулювання агропромислового виробництва країни.

Категорія: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальності: 051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Вдовенко Н.М. - завідувач кафедри глобальної економіки, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України; Богач Л.В. - старший викладач кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук; Гераймович В.Л. - доцент кафедри глобальної економіки, кандидат економічних наук.

Категорія: ЕкК
Рік останньої атестації: 2016к