Грунтознавства та охорони ґрунтів

Courses tagged with "Грунтознавства та охорони ґрунтів"

Спеціальність 205 Лісове господарство.

Освітній ступінь Бакалавр.

Семестр 3.

ЄКТС 5.

Лектор: Балаєв Анатолій Джалілович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри грунтознавства та охорони грунтів ім. проф. М.К.Шикули

Викладач: Карабач Катерина Сергіївна, кандидат с.-г. наук, доцент 

Category: ЛГ

Спеціальність 206 Садово-паркове господарство.
 ОС Бакалавр.
Семестр 3.
ЄКТС 4 (8).
Лектор: Балаєв Анатолій Джалілович, доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри грунтознавства та охорони грунтів ім. проф. М.К.Шикули

Викладач: Піковська Олена Володимирівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри грунтознавства та охорони грунтів ім. проф. М.К.Шикули.

Анотація: Курс знайомить із грунтом як середовищем росту та розвитку рослин, його складом, мінералами та гірськими породами, які формують грунти і використовуються як меліоранти та добрива. Формує у студентів знання про гранулометричний склад грунтів, його фізичні, водні та повітряні властивості, їх регулювання та особливості використання різних грунтів.Category: СПГ

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Бережняк Михайло Федорович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Дисципліна «Агрофізика» призначена надати студентам осмислення та основні поняття про проходження в ґрунтах і рослинах фізичних, фізико-хімічних та біофізичних процесів, що в кінцевому результаті формують продуктивність агроценозів.

Category: Агро

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестри: 8; 3 (Ск). ЄКТС: 5.
Лектор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: У даному курсі пропонується ознайомлення із різними типами карт, картографічними проекціями, масштабами, умовними знаками карт. Особлива увага даної дисципліни приділяється проведенню польового картографування і створенню карти ґрунтів та агрохімічних картограм.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. Спеціалізація: Агрохімія і ґрунтознавство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 4.
Автори: Булигін Сергій Юрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання про фізичні основи, фактори ерозії грунтів, їх класифікацію, природу, закономірність та запобігання деградаційних процесів в грунтах у обсязі, необхідному для використовування в обраній професії.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Піковська Олена Володимирівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація:
Курс формує у студентів цілісне уявлення про збалансоване екологічно безпечне землекористування, знайомить із сучасними технологіями використання різних земель і ґрунтів з метою забезпечення їх захисту від деградаційних процесів та досягнення розширеного відтворення родючості ґрунтів.

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 4 (7).
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Annotation: This course is an introductory designed course for the Bachelor student, which provides the basic concepts of all aspects of geology. 

Ґрунтознавство з основами геології

Category: Агро
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 201 Агрономія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.5.
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.

Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 6.
Автори: Булигін Сергій Юрійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Даний курс формує знання про фізичні процеси, що відбуваються у ґрунтах та рослинах, вплив зміни фізичних факторів на процеси життєдіяльності рослин у обсязі, необхідному для подальшого вивчення професійних дисциплін та використання в обраній професії.

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс формує відповідну компетенцію фахівців, а саме базові знання з ґрунтознавства в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використовування в обраній професії.

Ґрунтознавство з основами геології

Category: СВ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Забалуєв Віктор Олексійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.

Blank18

Category: СВ

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Cадівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1. ЄКТС: 6,5.
Автор: Піковська Олена Володимирівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс знайомить студентів із принципами агровиробничого групування ґрунтів, властивостями ґрунтів, що враховуються при цьому, таксономічними одиницями класифікації, методами його діагностики, станом ґрунтового вкриття. Курс розкриває питання щодо захисту ґрунтів від різних видів деградації та заходи з охорони і відновлення родючості ґрунтів, а також вчить враховувати агровиробничі групи ґрунтів у плануванні агротехнічних заходів.

Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімія і ґрунтознавство: Агрохімсервіс та управління якістю ґрунтів). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Забалуєв Віктор Олексійович - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.

Blank16

Category: АіГ

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрономія). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; Вітвіцький Станіслав Валерійович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.

NP20`12lek

Category: АіГ

Спеціальність: 201 Агрономія (Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві). ОС:Магістр. Семестр:1. ЄКТС:4.
Автор: Тонха Оксана Леонідівна - професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів.

Blank20

Category: АХС

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: This course presents geology, soil composition and genesis; physical, chemical, and biological properties; soil water; classification and mapping; soil geography, soil conservation; management practices; and soil fertility and productivity (soil testing, use of fertilizers and liming), soil quality assessment.

Category: Еко

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Піковська Олена Володимирівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс знайомить студентів із грунтом як середовищем росту культур та місцем існування живих організмів. У ньому розкриваються питання мінералогічного складу, будови, властивостей різних грунтів, закономірностей їх розташування і раціонального використання. Знання із грунтознавства в подальшому використовуються при плануванні та розробці заходів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів.

Category: ЗКР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Кравченко Юрій Станіславович - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.

Category: ЗКР

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 2 (Ск). ECTS: 4; 3 (Ск).
Автор: Кучер Лариса Іванівна - доцент кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули.
Анотація: Курс формує базові знання з дисципліни ”Грунтознавство з основами агрохімії” в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та для використання в обраній професії.

Category: ГіЗ
Рік останньої атестації: 2019