Економіки праці

Courses tagged with "Економіки праці"

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автори: Остапчук Анатолій Дмитрович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку; Гребеннікова Альона Анатоліївна - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: Дисципліна формує економічне мислення у спеціалістів бізнесового профілю, підприємницький підхід до господарської діяльності. Вивчення її сприяє розумінню студентами основ підприємництва та агробізнесу на рівні підприємства, фірми, окремих господарських суб'єктів. Курс створено для бакалаврів НУБіП України та міжкафедральних навчальних лабораторій НУБіП України в м. Бобровиця.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •201 Агрономія; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЕКТС: 2 (4).
Автор: Балан Олександр Дмитрович, доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: Дисципліна "Економіка і підприємництво", як комплексний економічний курс передбачає 4 кредити, по 2 кредити на кожну з дисциплін ("Економіка" і "Підприємництво"). "Підприємництво" вивчає особливості раціональної організації виробництва та його ефективного ведення на засадах підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Коваленко Лариса Вікторівна - старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: У межах дисципліни викладаються теоретичні, методичні та прикладні питання, пов'язані з нормуванням та організацією оплати праці в процесі діяльності сучасних підприємств. Головною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів розуміння концептуальних основ нормування праці в сучасних умовах, використання сучасних форм та систем оплати праці в діяльності підприємств.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Баклавр. Семестр: 6, 8. ECTS: 4.
Автор: Коваленко Лариса Вікторівна - старший викладач кафедри економіки праці та соціального розвитку.
Анотація: У межах дисципліни викладаються теоретичні, методичні та прикладні питання, пов'язані з організацією праці, яка є об'єктивною необхідністю й невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Головною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів розуміння основ організації праці в сучасних умовах, використання форм та систем оплати праці.

Category: ЕП

Спеціальність: 076 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 2 (4).
Автор: Ланченко Євгеній Олександрович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.

Category: ФіК

Спеціальності: 

051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.

051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.

Викладачі:
Ткачук Вадим Анатолійовичпрофесор кафедри економіки НУБіП України, доктор економічних наук, професор.
Ланченко Євгеній Олександрович, доцент кафедри економіки НУБіП України, доктор економічних наук, доцент.

Костюк Тетяна Олексіївнадоцент кафедри економіки НУБіП України, кандидат економічних наук, доцент.

Category: ФіК
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності: 

051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 5.

051 Економіка (Економічна кібернетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.

072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 6.

Викладачі:
Ткачук Вадим Анатолійовичпрофесор кафедри економіки НУБіП України, доктор економічних наук, професор.
Ланченко Євгеній Олександровичдоцент кафедри економіки НУБіП України, доктор економічних наук, доцент.

Гаврилюк Іван Петровичдоцент кафедри економіки НУБіП України, кандидат економічних наук, доцент.

Балан Олександр Дмитровичдоцент кафедри економіки НУБіП України, кандидат економічних наук, доцент.

Костюк Тетяна Олексіївнадоцент кафедри економіки НУБіП України, кандидат економічних наук, доцент.

Коваленко Лариса Вікторівнастарший викладач кафедри економіки НУБіП України.

Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність:051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). 

ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 8. ЄКТС: 2; 4.
Автор: Єрмаков Олександр Юхимович - завідувач кафедри економіки праці та соціального розвитку; Нагорний Віталій Володимирович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.

Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Гребеннікова Альона Анатоліївна - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України.
Анотація: Основне завдання дисципліни допомогти студентам засвоїти необхідний комплекс знань з основних проблем мотивації високоефективної праці, створити таке соціально-економічне середовище, яке постійно спонукало б людину, колектив, суспільство до високопродуктивної праці з оптимальним напруженням фізичних та духовних сил протягом усього трудового періоду.

РП_СП.pdfРП_СП.pdf
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальності: •051 Економіка (Економіка підприємства); •071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 2; 3 (Ск).
Автор: Гаркуша Світлана Григорівна - асистент кафедри банківської справи і страхування.
Викладач: Костюк Тетяна Олексіївна - асистент кафедри економіки праці та соціального розвитку.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 

ОС: Магістр.  Семестр 1, 2 ЄКТС: 5.
Автори: Єрмаков Олександр Юхимович - професор кафедри економіки; Нагорний Віталій Володимирович - доцент кафедри економіки; Рубан Ольга Олександрівна - асистент кафедри економіки.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Нагорний Віталій Володимирович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Гребеннікова Альона Анатоліївна - доцент кафедри економіки.

Анотація: Розглядаються системи та методи формування та управління людськими ресурсами, питання розвитку трудового потенціалу, ефективного функціонування внутрішньофірмового ринку праці, планування, підбору та адаптації персоналу, ефективного управління трудовим колективом, соціального захисту населення, стимулювання до професійного розвитку та вирішення трудових конфліктів тощо.

Category: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Балан Олександр Дмитрович - доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку.

Category: ЕП

Спеціальність: 

  • 051 Економіка (Економіка підприємства; Міжнародна економіка); 
  • 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит; Аналітичнео - облікове та правове забезпечення бізнесу); 
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит; Корпоративні фінанси).  
  • 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

ОС: Бакалавр.  ЄКТС: 5.
Автори: Єрмаков Олександр Юхимович - професор кафедри економіки; Нагорний Віталій Володимирович - доцент кафедри економіки; Рубан Ольга Олександрівна - асистент кафедри економіки.

Category: ПЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування. 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 075 Маркетинг

 ОС: РhD. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Єрмаков Олександр Юхимович - доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки.
Анотація:

Спеціальність: •загальноуніверситетська вибіркова.
ОС: 
Бакалавр. Семестр: 7-8. ЄКТС: 3.
ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Автори: Остапчук Анатолій Дмитрович - к.е.н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України; Гребеннікова Альона Анатоліївна - к.е.н., доцент кафедри економіки праці та соціального розвитку НУБіП України.
Анотація: Дисципліна формує економічне мислення у сучасних спеціалістів, підприємницький підхід до господарської діяльності, опрацьовує особливості раціональної організації аграрних підприємств різних форм власності і господарювання, ведення в них сільськогосподарського виробництва та підприємницької діяльності. Головною метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами теорії підприємництва, формування сучасного економічного мислення, набуття практичних знань та навиків для ефективної роботи у обраній сфері.