Економіки підприємства

Область Курси відмічена як "Економіки підприємства"

Спеціальність: 075 Маркетинг. ОС:Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Автор:
Степасюк Людмила Михайлівна, доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

П20

Категорія: Марк

Спеціальність: •073 Менеджмент; •076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 4.
Автор: Суліма Наталія Миколаївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.
Анотація: У курсі розглядаються питання загальної характеристики підприємства як субєкта господарювання, грунтовно висвітлено засади формування та використання всіх видів ресурсів, значну увагу приділено інноваційним процесам, техніко-технологічній базі, прогнозуванню і плануванню та формуванню фінансово-економічних результатів діяльності підприємства.

Категорія: Мен
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: •201 Агрономія; •202 Захист і карантин рослин; •203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 2 (5).
Автор: Гуцул Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства.
Анотація: Розглядаються питання економічного змісту підприємства та бізнесу, механізм створення, функціонування, управління,  критерії і показники, що  характеризують розвиток сільськогосподарського виробництва, методика визначення економічної ефективності галузі. Висвітлюються умови формування собівартості і рентабельності продукції сільського господарства, а також фінансове обслуговування, забезпечення функціонування підприємств бізнесу.

Категорія: Спільні Агро+СВ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Ільків Лілія Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.
Анотація. Курс присвячений вивченню сутності еколого-економічних процесів взаємодії суспільства та природи, пошуку науково обгрунтованих методів оцінки природних ресурсів для раціонального залучення їх в ринкові відносини, дослідженню особливостей визначення еколого-економічних збитків від антропогенного впливу на довкілля та пошуку шляхів для їх попередження й здійснення економічно ефективної природоохоронної діяльності.

Візитка курсу для економістів.pdfВізитка курсу для економістів.pdf
Категорія: ЕП
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

NN13

Категорія: ЕП

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Чередніченко Олена Олександрівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н.Романенка.

Категорія: ОіА

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справта та страхування

ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 4.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Анотація: ....

Категорія: ФіК

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 5.
Автор: Ільків Лілія Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Категорія: ФіК

Спеціальність: •051 Економіка (Економіка підприємства); •075 Маркетинг (маркетинг); •259 Облік і оподаткування (Облік і аудит); •072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси, банківська справа та страхування). ОС:: Бакалавр. Семестр:: 3-4. ECTS:: 10.
Автори: Рогач Світлана Михайлівна - завідувач кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка; Степасюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства); 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит); 075 Маркетинг; 073 Менеджмент; 151 Економіка (ЕкК). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 3.
Автор: Степасюк Людмила Михайлівна - доцент кафедри економіки підприємства.

Категорія: Спільні курси
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності: •051 Економіка; •071 Облік і оподаткування; •072 Фінанси, банківська справа та страхування. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автори: Доценти кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н.Романенка - Чередніченко Олена Олександрівна; Ільків Лілія Анатоліївна.

Категорія: Спільні курси

Спеціальність: • 051 Економіка (Економіка підприємства); • 072 Фінанси, банківська справа та страхування; • 071 Облік і оподаткування. ОС: Бакалавр (Зао).
Автор: Томашевська Ольга Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Категорія: Спільні курси

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Збарський Василь Кузьмич - професор кафедри маркетингу і міжнародної торгівлі.
Викладач: Томашевська Ольга Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Категорія: ЕП
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автор: Томашевська Ольга Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Категорія: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Рогач Світлана Михайлівна, завідувач кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

П20'1lek

Категорія: ЕП

Спеціальність: 051 Економіка (Економіка підприємства). 

ОС: Магістр. Семестр: 1ЄКТС: 4.
Автор: Мірзоєва Тетяна Володимирівна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка

Категорія: ЕП

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Біотехнології та біоінженерія). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Гуцул Тетяна Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.
Анотація: У курсі розглядаються питання економічного змісту підприємства та бізнесу, механізм створення, функціонування, управління, критерії і показники, що характеризують розвиток біотехнологічного виробництва, методика визначення економічної ефективності галузі. Висвітлюються умови формування собівартості і рентабельності продукції сільського господарства та біотехнологічної промисловості, а також фінансове обслуговування, забезпечення функціонування підприємств бізнесу.

Категорія: БтБ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія (Екологічний контроль та аудит). ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 7.
Автори: Рогач Світлана Михайлівна - завідувач кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка; Ільків Лілія Анатоліївна - доцент кафедри економіки підприємства ім. проф. І.Н. Романенка.

Категорія: ЕКА

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Чередніченко Олена Олександрівна, доцент кафедри економіки.
Анотація: У курсі послідовно викладено теоретичні та практичні засади економіки підприємств харчової промисловості, висвітлено специфіку їхнього функціонування, значну увагу приділено інноваційним процесам, техніко-технологічній базі, формуванню фінансово-економічних результатів їхньої діяльності.

Категорія: ХТ