Електротехніки

Область Курси відмічена як "Електротехніки"

Спеціальність: Вибіркова дисципліна. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЕКТС: 3.
Автори: Червінський Леонід Степанович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: Бакалаври

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 6 (5-6). ЄКТС: 2 (4).
Автори: Синявський Олександр Юрійович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Савченко Віталій Васильович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни "Електротехнічні технології в АПК" дозволить студентам оволодіти знаннями з основ електроприводу, навчить їх кваліфіковано формулювати і вирішувати інженерні завдання проектування і технічного вдосконалення електроприводів.

Категорія: АКіТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 1 (1-2). ЄКТС: 5 (10).
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: АКіТ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОСБакалавр. Семестр: 4 (3-4)2 (1-2) (Ск). ЄКТС: 5 (10).
Автори: Березюк Андрій Олекчсандрович, Наливайко Віталій Адамович - доценти кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій, Ликтей Вікторія Володимирівна - асистент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: АКіТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3-4. ЄКТС: 10.
Автор: Мірських Георгій Олександрович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

NN16'16lek'55bank

Категорія: АКіТ

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (5-6). ЄКТС: 2 (4).
Автори: Усенко Сергій Миколайович, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Книжка Тетяна Сергіївна, старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій
Анотація: Вивчення дисципліни "Електротехнічні технології в АПК" дозволить отримати необхідні теоретичні і практичні знання з електричного освітлення і опромінення, електронагрівання і електротехнологій, навчить кваліфіковано формулювати і вирішувати інженерні завдання проектування і технічного вдосконалення електротехнологічного електрообладнання.

Електротехнології в АПК

Категорія: АКіТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС5.
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: АКіТ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ЄКТС: 8.
Автор: Савченко Віталій Васильович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Електромеханічні та механічні характеристики електродвигунів. Регулювання координат електроприводу. Динаміка та енергетика електродвигунів. Визначення потужності електродвигунів. Апарати керування і захисту. Типові схеми керування електроприводами. Вибір електроприводів в цілому.

Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Мрачковський Анатолій Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна фахової підготовки майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є методика та приладове забезпечення визначення технічного стану електрообладнання. Мета дисципліни: Формування системи практичних навиків, необхідної для інженера-електрика.
Доступ: Закритий.

Діагностування електрообладнання

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальнсть: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка). ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Наливайко Віталій Адамович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Дисципліна є базовою для майбутніх інженерів-електриків. Предметом вивчення дисципліни є нормативні документи з проектвання та будівництва енергетичних об'єктів.
Доступ: Закритий.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 3 (6).
Автори: Заблодський Микола Миколайович, професор кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання; Чуєнко Роман Миколайович, доцент кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3 (6).
Автори: Заблодський Микола Миколайович, професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Чуєнко Роман Миколайович, доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: У курсі розглядаються конструкція, принцип дії та характеристики електричних машин змінного струму. На базі комплексних рівнянь, схем заміщення та векторних діаграм описується їх електромагнітний стан та режими роботи. Висвітлюються техніко-економічні характеристики та галузі застосування електричних машин змінного струму.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4 (4-5). ECTS: 4 (8).
Автори: Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: У курсі розглядаються конструкція, принцип дії та характеристики електричних машин постійного струму та трансформаторів. На базі комплексних рівнянь, схем заміщення та векторних діаграм описується їх електромагнітний стан та режими роботи електричних машин постійного струму і трансформаторів. Висвітлюються техніко-економічні характеристики та галузі застосування електричних машин постійного струму і трансформаторів.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 5 (4-5). ЄКТС: 4 (8).
Автори: Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Електричні машини постійного струму. Трансформатори. Асинхронні машини. Синхронні машини.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017к

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології). ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 2. ЕCTS: 3 (6).
Автор: Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Електричні машини постійного струму. Трансформатори. Асинхронні машини. Синхронні машини.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЕCTS: 3 (6).
Автор: Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Електричні машини постійного струму. Трансформатори. Асинхронні машини. Синхронні машини.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автори: Заблодський Микола Миколайович - професор кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій; Чуєнко Роман Миколайович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Мета дисципліни – вивчення основ побудови електромеханотронних систем.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроенергетика). ОС: Бакалавр. Семестр: 7; 4 (Ск). ECTS: 4; 6 (Ск).
Автори: Савченко Віталій Васильович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;
Синявський Олександр Юрійович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій;
Книжка Тетяна Сергіївна - старший викладач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.
Анотація: Вивчення дисципліни дозволить набути студентам необхідних теоретичних і практичних знань з електроприводу виробничих машин і механізмів, вирішення інженерних задач проектування і технічного вдосконалення електроприводів виробничих машин і механізмів у сільськогосподарському виробництві, а також їх дослідження в експлуатаційних умовах.

Категорія: ЕЕЕ

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автори: Окушко Олександр Володимирович - доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій.

Категорія: ЕЕЕ
Рік останньої атестації: 2016