Ентомології

Courses tagged with "Ентомології"

Спеціальність: 201 Агрономія. 

ОС: Бакалавр. 

Дисципліна: Сільськогосподарська ентомологія.  

ECTS: 4.

Автор: Пасічник Лариса Петрівна

Анотація: приведено теоретичний курс та практичні заняття дисципліни «Сільськогосподарська ентомологія». Стисло описано історію розвитку сільськогосподарської ентомології, дано характеристику методів управління агроценозами на сучасному етапі. Висвітлено систематичне положення, морфологічні ознаки, біологію та шкідливість окремих видів комах, поширених у межах України, а також заходи захисту від комплексу шкідників з урахуванням економічних порогів шкідливості.


Category: Агро

Спеціальність: 203 Садівництво та виноградарство. 

ОС: Бакалавр. Дисципліна: Ентомологія.  ECTS: 3,5.

Автор: Пасічник Лариса Петрівна

Анотація: приведено теоретичний курс та практичні заняття дисципліни "Ентомологія". Стисло описано функціонування біоценозу плодового саду, дано характеристику методів управління агроценозами на сучасному етапі. Висвітлено систематичне положення, морфологічні ознаки, біологію та шкідливість окремих видів комах, поширених у межах України, а також заходи захисту від комплексу шкідників з урахуванням економічних порогів шкідливості.


Category: СВ

Спеціальність: 202 Захист та карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Викладач: Стефановська Тетяна Робертівна, канд. біол. наук, доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.
Анотація: Теорія та практичне впровадження біологічного захист посівів і плодово-ягідних насаджень у виробничих умовах різних форм господарювання з урахуванням видового складу шкідливої та корисної фауни, агро кліматичних умов та фіто санітарної ситуації.

П20

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Кава Людмила Павлівна - доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.

Blank15

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 5-6. ECTS: 6.
Автор: Яковлєв Руслан Валерійович - асистент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОC: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Бабич Олександр Анатолійович - доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.

Blank19
Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 4.
Автор: Мороз Микола Сергійович - доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення головних шкідливих організмів їстівних грибів. Втрат врожаю, яких завдають шкідники в Україні і за кордоном, головні причини, що їх обумовлюють, економічне значення захисту їстівних грибів від пошкоджень.

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Доля Микола Миколайович - професор кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.

Анотація: У даному курсі розглядаються: 1) історичні етапи і сучасні методи вивчення співтовариств і біоценозів комах, 2) форми міжвидових взаємостосунків комах, 3) типи структурно-функціональної організації біоценозів, а також роль абіотичних і біотичних факторів (умов і ресурсів) середовища у формуванні видового складу, просторово-часової, видової, трофічної і інформаційної структур біоценозу, 4) сучасна концепція екологічної ніші, 5) застосування концепції еконіши в біогеографії і біоценології для пояснення закономірностей формування співтовариств, а також механізмів мікроеволюційних змін, 6) методи управління чисельністю комах-фітофагів

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 7-8. ECTS: 6.
Автор: Лікар Ярослав Олексійович - завідувач кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.
Анотація: Дисципліна передбачає вивчення морфології, біології й екології головних шкідників польових культур і багаторічних насаджень, втрат врожаю, економічне значення захисту сільськогосподарських культур від шкідників. Вивчається регулювання чисельності шкідливих організмів з допомогою різних способів і методів, використовуючи пороги шкідливості та рівні ефективності ентомофагів.

НП15'5lek'1 prez

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин. ОС: БакалаврСеместр: 5-6ECTS: 8.
Автор: Кава Людмила Павлівна - доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.
 Annotation: General Entomology is the study of insects, their external and internal biulding. After this course student will be able to explain the importance of insects and to use standart keys to idetifying insects to family and subfamily

NN19~2lek`6lab`31bank

Category: ЗКР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (ЗАХИСТ РОСЛИН ).
ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор:   Горган Михайло Дмитрович - доцент кафедри  ентомології ім. проф. М.П. Дядечка .
Анотація. Висвітлені сучасні методи планування експерименту, спостережень та обліків, а також закладки і проведення досліду та особливості статистичної обробки одержаних результатів досліджень

Category: ЗР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин: Фітосанітарний моніторинг та прогноз). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Мороз Микола Сергійович - доцент кафедри ентомології.

Blank19

Category: ЗР

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин: Фітосанітарний моніторинг та прогноз). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Мороз Микола Сергійович - доцент кафедри ентомології.

Стефановська Тетяна Робертівна - доцент кафедри ентомології

Анотація: У курсі розглядаються теоретичні та практичні основи по створенню та управлінню культурами комах на протязі вибору вихідного матеріалу та введення його в штучні умови розведення до створення вихідної популяції.

Category: ЗР
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Кава Людмила Павлівна - доцент кафедри ентомології ім. проф. М.П. Дядечка.

NNk16`1lek`7prez`7zav

Category: ЗР