Епізоотології,мікробіології і вірусології

Courses tagged with "Епізоотології,мікробіології і вірусології"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Лектор: Козловська Ганна Володимирівна, канд. вет. наук, доцент, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Викладач: Козловська Ганна Володимирівна, канд. вет. наук, доцент, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є пізнання студентами вірусів, їх біології, патогенних властивостей, екології, оволодіння методологією діагностики вірусних хвороб тварин і санітарно-вірусологічного контролю об’єктів ветеринарного нагляду.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 7-8. ECTS: 8.
Лектор: Литвиненко Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології та вірусології.
Викладачі: Литвиненко Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології та вірусології. Мельник Володимир Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології та вірусології.
Анотація: Основною метою викладення матеріалу за дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» - є засвоєння студентами теоретичних і методологічних основ інфекційного та епізоотичного процесів, оволодіння методами діагностики інфекційних хвороб бактеріальної, вірусної і грибної природи, навичками науково- обґрунтованого планування, організації і проведення протиепізоотичних, гігієнічних, санітарних заходів та здійснення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринництва.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Викладач: Ігнатовська Маріанна Володимирівна - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Автор: Новіцька Ольга Володимирівна - канд. вет. наук, доцент.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами патогенів вірусної природи, вивчення фундаментальних їх властивостей, патогенезу вірусних захворювань, особливостей противірусного імунітету, а також опанування методів лабораторної діагностики вірусних захворювань.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автори: Ігнатовська Маріанна Володимирівна - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Викладач: Ігнатовська Маріанна Володимирівна - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни "Ветеринарна мікробіологія" є вивчення мікроорганізмів, їх фундаментальних властивостей, формування протимікробного імунітету, патогенезу та особливостей лабораторної діагностики інфекційних захворювань мікробної етіології.

НН20

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Литвиненко Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є поглибити теоретичні та практичні знання анатомо-фізіологічних особливостей захворювань бджіл та ветеринарна-санітарних заходів з бджільництва, отримати базові практичні навички лабораторної роботи з бджолами. Ознайомитися з нормативно-законодавчими документами, що регламентують роботу ветеринарної служби з питань бджільництва, вивчити особливості заходів з профілактики та ліквідації хвороб бджіл.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022
Ветеринарні превентивні технології заразних хвороб великої рогатої худоби: Епізоотологія.
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення здоров'я великої рогатої худоби). ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 3 (6).
Викладач: Литвиненко Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Мета – поглибити знання та опанувати методи та технології лікувально-профілактичних заходів щодо попередження інфекційних хвороб великої рогатої худоби. Вивчити методику проведення епізоотологічних досліджень на основі прийнятих технологій господарювання та складання планів і схем протиепізоотичних заходів.
Category: ВМ 6
Ветеринарні превентивні технології заразних хвороб коней: Епізоотологія.
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ЄКТС: 4.
Лектор і викладач: Мельник Володимир Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є засвоєння студентами теоретичних і методологічних основ інфекційного та епізоотичного процесів, закономірностей, які лежать в основі розвитку інфекційних хвороб коней, оволодіння методами діагностики інфекційних хвороб бактеріальної, вірусної і грибної природи, навичками науково-обґрунтованого планування, організації і проведення протиепізоотичних заходів в конярстві.
Category: ВМ 6
Ветеринарні превентивні технології заразних хвороб овечок і кіз: Епізоотологія.
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 12. ЄКТС: 3.
Викладач: Литвиненко Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Мета – поглибити знання та опанувати методи та технології лікувально-профілактичних заходів щодо попередження інфекційних хвороб овечок і кіз. Опанувати методику проведення епізоотологічних досліджень на основі прийнятих технологій господарювання та складання планів і схем протиепізоотичних заходів.

Category: ВМ 6
Ветеринарні превентивні технології заразних хвороб свиней: Епізоотологія.
Спеціальність:
211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 12. ЄКТС: 4.
Лектор і викладач: Мельник Володимир Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою навчальної дисципліни «Ветеринарні превентивні технології заразних хвороб свиней» полягає у вивченні епізоотологічних аспектів інфекції, інфекційної хвороби та форм імунітету у свиней. Значення стану природної резистентності та імунобіологічної реактивності свиней в розвитку інфекції і виникненні інфекційних хвороб.
П22

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 8 (8-10). ЄКТС: 3 (10).
Викладачі: Мельник Володимир Васильович - завідувач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, доцент; Мартинюк Олександр Григорович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 9 (8-10). ЄКТС: 3,5 (10).
Викладачі: Мельник Володимир Васильович - завідувач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, доцент; Мартинюк Олександр Григорович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 10 (8-10). ЄКТС: 3,5 (10).
Викладачі: Мельник Володимир Васильович - завідувач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, доцент; Мартинюк Олександр Григорович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Category: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 10. ЄКТС: 4.
Викладач: Сорокіна Наталія Григорівна - канд. вет. наук, доцент кафедри
епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Мета курсу - формування у майбутніх лікарів ветеринарної медицини глибоких теоретичних і практичних знань на основі сучасних досягнень науки і практики іхтіопатології, методів досліджень та діагностики хвороб риб.

П23

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Автор: Шевчук Віктор Миколайович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині є вибірковим компонентом освітньої програми «Ветеринарна медицина» і дає основи управління підприємствами з конструювання, виробництва, реалізації і використання ветеринарних препаратів відповідно до вимог міжнародних стандартів та національного законодавства. Навчає практики управляти людськими і матеріальними ресурсами, а також епізоотичним, інфекційним та патологічними процесами в умовах відносно-стабільного ветеринарного благополуччя та при виникненні екстремальних епізоотичних ситуацій. Дає змогу освоїти основи інформаційної та комунікаційної діяльності та зв’язків з громадськістю в системі діяльності підприємств ветеринарної галузі.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Лектор: Ігнатовська Маріанна Володимирівна, канд. вет. наук, старший викладач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни є поглиблення знань здобувачами вищої освіти про закономірності морфологічної будови мікроміцетів, принципи систематики, особливості основних таксономічних груп грибів, роль мікроскопічних грибів у виникненні хронічних токсикозів у тварин, методи культивування грибів, а також опанування методів лабораторної діагностики хвороб які вони викликають.
П22
Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 9. ЄКТС: 6.
Лектор:
Ситнік Віталій Анатолійович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Викладач:
Жуковський Максим Олегович, асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Шевчук Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація:
Організація ветеринарної справи та національне і міжнародне законодавство як навчальна дисципліна надає студентам знання з основ ветеринарного законодавства, завдань і організаційним формам служб ветеринарної медицини, порядку планування, організації та проведення ветеринарних заходів в сучасних умовах, механізмам створення власного ветеринарного бізнесу.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Козловська Ганна Володимирівна, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є пізнання студентами принципів та методів санітарно-мікробіологічних досліджень, етіології харчових токсикоінфекцій і токсикозів, дослідження мікрофлори різних об'єктів (води, ґрунту, повітря, харчових продуктів тощо).

 

Category: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Викладач: Мельник Марія Василівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни «Технічна мікробіологія» є формування у майбутніх фахівців наукового світогляду знань про різноманіття світу мікроорганізмів, широту їх розповсюдження в природних середовищах, харчових продуктах, промислових товарах, а також їх значенні як потенційних збудників харчових отруєнь; вивчення наукових основ мікробіології з використання мікроорганізмів у різних виробничих процесах, в тому числі багатьох галузях харчових виробництв.
Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 9. ЄКТС: 4.
Автор:Сорокіна Наталія Григорівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Риби – особлива багаточисельна група тварин, яка, більшою мірою, пов’язана з особливостями проживання у водному середовищі та потребує постійного вивчення. Утримання аква​ріум​них риб формує уяву студента про акваріум як цілісну екологічну систему та лабораторію, в якій зручно вивчати життя і розвиток багатьох гідробіонтів.

Blank22

Category: ВМ 6