Епізоотології,мікробіології і вірусології

Courses tagged with "Епізоотології,мікробіології і вірусології"

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2.
Викладач: Ігнатовська Маріанна Володимирівна - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Автор: Новіцька Ольга Володимирівна - доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами основ біотехнологічних прийомів виготовлення імунобіологічних препаратів для тварин.
Доступ: Відкритий.

Category: ВМ 3

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ECTS: 3.
Автори: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології;  Скибіцький Володимир Гурійович - професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами патогенів вірусної природи, вивчення фундаментальних їх властивостей, патогенезу вірусних захворювань, особливостей противірусного імунітету, а також опанування студентами методів лабораторної діагностики вірусних захворювань тварин.

Category: ВМ 3

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 2.
Автор: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами морфології, фізіології, генетики мікроорганізмів, їх ролі в кругообігу речовин, у патології людини, тварин і рослин, а також опанування методів лабораторної діагностики бактеріальних захворювань тварин.

Category: ВМ 3

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5-6. ЄКТС: 5.
Автор: Литвиненко Віктор Миколайович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Інфекція та імунітет. Еволюція і класифікація інфекційних захворювань тварин. Лікувально-профілактичні заходи при інфекційних хворобах жуйних,  свиней, коней, птахів, молодняку, собак і хутрових звірів, бджіл і риб. Ветеринарна  санітарія. Хвороби, спільні для декількох  видів тварин і людей.

Category: ВМ 3
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Викладач: Яблонська Оксана Валентинівна - професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Автор: Новіцька Ольга Володимирівна - доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами патогенів вірусної природи, вивчення фундаментальних їх властивостей, патогенезу вірусних захворювань, особливостей противірусного імунітету, а також опанування методів лабораторної діагностики вірусних захворювань.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автори: Ігнатовська Маріанна Володимирівна - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

NN16`4zav`61bank

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Викладач: Яблонська Оксана Валентинівна, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни "Ветеринарна мікробіологія" є вивчення мікроорганізмів, їх фундаментальних властивостей, формування протимікробного імунітету, патогенезу та особливостей лабораторної діагностики інфекційних захворювань мікробної етіології.

blank20

Category: ВМ 5

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3.
Автор: Шевчук Віктор Миколайович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Дисципліна вивчає основи ветеринарного бізнесу та управління підприємствами з конструювання, виробництва, реалізації і використання ветеринарних препаратів відповідно до вимог міжнародних стандартів. Навчає практики управляти людськими і матеріальними ресурсами, а також епізоотичним, інфекційним та патологічними процесами в умовах відносно-стабільного ветеринарного благополуччя та виникнення екстремальних епізоотичних ситуацій.

Blank19

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр 6. ECTS: 3.
Автор: Жуковський Максим Олегович - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації ветеринарної справи, організаційної структури служби ветеринарної медицини в Україні, законодавство з питань ветеринарної медицини, планування ветеринарних заходів, облік і звітність у ветеринарній справі, видача ветеринарних документів, міжнародні ветеринарні організації, економічна ефективність ветеринарних заходів та інше.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва). ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ECTS: 8 (16).
Автор: Литвиненко Віктор Миколайович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Курс "Превентивні ветеринарні технології заразних хвороб жуйних" (інфекційні захворювання) розглядає основні особливості перебігу, діагностики, лікування, профілактики та ліквідації найбільш розповсюджених на території України та тих, що мають тенденцію до поширення на територію України інфекційних захворювань.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2‑3. ЄКТС: 3 (16).
Викладач: Сорокіна Наталія Григорівна, к. вет. н., доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

П20

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3 (14).
Автор: Мельник Володимир Васильович - завідувач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, доцент.

Blank16

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. Семестр: 2-3. ЄКТС: 4 (20).
Автор: Литвиненко Віктор Миколайович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Курс "Превентивні ветеринарні технології забезпечення здоров’я продуктивних тварин" (інфекційні захворювання) розглядає основні особливості перебігу, діагностики, лікування, профілактики та ліквідації найбільш розповсюджених на території України та тих, що мають тенденцію до поширення на територію України інфекційних захворювань.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автор: Козловська Ганна Володимирівна - епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: The purpose of "Veterinary Microbiology" - teach students to explore the morphology, physiology, genetics of microorganisms, their role in the cycle of matter in nature, in animal pathology, human and plants. Also to teach students lab diagnosis of causative agents of bacterial animal infections.
Доступ: Закритий.

Category: ВМ 1,5

vir-antibody

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 3.
Автор: Яблонська Оксана Валентинівна - професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни "Ветеринарна вірусологія" (англійською мовою викладання) є пізнання студентами патогенів вірусної природи, вивчення їх фундаментальних властивостей, патогенезу вірусних захворювань, особливостей противірусного імунітету та засвоєння методів лабораторної діагностики вірусних захворювань.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 5.
Автор: Яблонська Оксана Валентинівна - доктор ветеринарних наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є пізнання студентами морфології, фізіології, генетики мікроорганізмів, їхньої ролі в кругообігу речовин, у патології людини, тварин і рослин, взаємовідносин мікроорганізмів між собою та іншими організмами, вивчення патогенів мікробної природи та опанування методів лабораторного дослідження довкілля і продуктів та сировини тваринництва.

мікросвіт

Category: ТВППТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Мельник Марія Василівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

NN15~18lek

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автор: Мельник Марія Василівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

NN14'18lek

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Мельник Марія Василівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Category: ХТ