Епізоотології,мікробіології і вірусології

Courses tagged with "Епізоотології,мікробіології і вірусології"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 7-8. ECTS: 8.
Лектор: Литвиненко Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології та вірусології.
Викладачі: Литвиненко Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології та вірусології. Мельник Володимир Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології та вірусології.
Анотація: Основною метою викладення матеріалу за дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» - є засвоєння студентами теоретичних і методологічних основ інфекційного та епізоотичного процесів, оволодіння методами діагностики інфекційних хвороб бактеріальної, вірусної і грибної природи, навичками науково- обґрунтованого планування, організації і проведення протиепізоотичних, гігієнічних, санітарних заходів та здійснення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринництва.

Category: ВГ 6
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Лектор: Скибіцький Володимир Гурійович, д-р вет. наук, професор, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Викладач: Козловська Ганна Володимирівна, канд. вет. наук, доцент, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є пізнання студентами вірусів, їх біології, патогенних властивостей, екології, оволодіння методологією діагностики вірусних хвороб тварин і санітарно-вірусологічного контролю об’єктів ветеринарного нагляду.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 9. ЄКТС: 6.
Лектор:
Ситнік Віталій Анатолійович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Викладач:
Жуковський Максим Олегович, асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Шевчук Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація:
Організація ветеринарної справи та національне і міжнародне законодавство як навчальна дисципліна надає студентам знання з основ ветеринарного законодавства, завдань і організаційним формам служб ветеринарної медицини, порядку планування, організації та проведення ветеринарних заходів в сучасних умовах, механізмам створення власного ветеринарного бізнесу.

П21

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр.
Семестр: 6. ECTS: 4 – Анатомія і фізіологія.
Семестр: 8. ECTS: 5 – Ветеринарне забезпечення бджільництва.
Автор: Литвиненко Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є поглибити теоретичні та практичні знання анатомо-фізіологічних особливостей захворювань бджіл та ветеринарна-санітарних заходів з бджільництва, отримати базові практичні навички лабораторної роботи з бджолами. Ознайомитися з нормативно-законодавчими документами, що регламентують роботу ветеринарної служби з питань бджільництва, вивчити особливості заходів з профілактики та ліквідації хвороб бджіл.

П22

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 8-10. ЄКТС: 9.
Викладачі: Мельник Володимир Васильович - завідувач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, доцент; Мартинюк Олександр Григорович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Category: ВМ 6
Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 5. ЄКТС: 4.
Лектор: Ігнатовська Маріанна Володимирівна, канд. вет. наук, старший викладач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни є поглиблення знань здобувачами вищої освіти про закономірності морфологічної будови мікроміцетів, принципи систематики, особливості основних таксономічних груп грибів, роль мікроскопічних грибів у виникненні хронічних токсикозів у тварин, методи культивування грибів, а також опанування методів лабораторної діагностики хвороб які вони викликають.
П22
Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Викладач: Яблонська Оксана Валентинівна - професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Автор: Новіцька Ольга Володимирівна - доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами патогенів вірусної природи, вивчення фундаментальних їх властивостей, патогенезу вірусних захворювань, особливостей противірусного імунітету, а також опанування методів лабораторної діагностики вірусних захворювань.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автори: Ігнатовська Маріанна Володимирівна - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

NN16`4zav`61bank

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Викладач: Яблонська Оксана Валентинівна, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни "Ветеринарна мікробіологія" є вивчення мікроорганізмів, їх фундаментальних властивостей, формування протимікробного імунітету, патогенезу та особливостей лабораторної діагностики інфекційних захворювань мікробної етіології.

blank20

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Шевчук Віктор Миколайович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині є вибірковим компонентом освітньої програми «Ветеринарна медицина» і дає основи управління підприємствами з конструювання, виробництва, реалізації і використання ветеринарних препаратів відповідно до вимог міжнародних стандартів та національного законодавства. Навчає практики управляти людськими і матеріальними ресурсами, а також епізоотичним, інфекційним та патологічними процесами в умовах відносно-стабільного ветеринарного благополуччя та при виникненні екстремальних епізоотичних ситуацій. Дає змогу освоїти основи інформаційної та комунікаційної діяльності та зв’язків з громадськістю в системі діяльності підприємств ветеринарної галузі.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Козловська Ганна Володимирівна, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є пізнання студентами принципів та методів санітарно-мікробіологічних досліджень, етіології харчових токсикоінфекцій і токсикозів, дослідження мікрофлори різних об'єктів (води, ґрунту, повітря, харчових продуктів тощо).

 

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2.
Викладач: Ігнатовська Маріанна Володимирівна - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Автор: Новіцька Ольга Володимирівна - доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами основ біотехнологічних прийомів виготовлення імунобіологічних препаратів для тварин.
Доступ: Відкритий.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ECTS: 3.
Автори: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології;  Скибіцький Володимир Гурійович - професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами патогенів вірусної природи, вивчення фундаментальних їх властивостей, патогенезу вірусних захворювань, особливостей противірусного імунітету, а також опанування студентами методів лабораторної діагностики вірусних захворювань тварин.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Радзиховський Микола Леонідович, доктор ветеринарних наук, професор кафедри епізоотології, мікробіології ветеринарних наук.
Анотація: Метою курсу є ознайомлення з вірусами навколишнього середовища (в тому числі і патогенні віруси) та процеси, які вони викликають, що може безпосередньо або побічно впливати на здоров'я людини, чи оточуюче середовище.

П22

Category: ВМ 5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 2.
Автор: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами морфології, фізіології, генетики мікроорганізмів, їх ролі в кругообігу речовин, у патології людини, тварин і рослин, а також опанування методів лабораторної діагностики бактеріальних захворювань тварин.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5-6. ЄКТС: 5.
Автор: Литвиненко Віктор Миколайович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Інфекція та імунітет. Еволюція і класифікація інфекційних захворювань тварин. Лікувально-профілактичні заходи при інфекційних хворобах жуйних,  свиней, коней, птахів, молодняку, собак і хутрових звірів, бджіл і риб. Ветеринарна  санітарія. Хвороби, спільні для декількох  видів тварин і людей.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2019

vir-antibody

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Яблонська Оксана Валентинівна - професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни "Ветеринарна вірусологія" (англійською мовою викладання) є пізнання студентами патогенів вірусної природи, вивчення їх фундаментальних властивостей, патогенезу вірусних захворювань, особливостей противірусного імунітету та засвоєння методів лабораторної діагностики вірусних захворювань.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр 6. ECTS: 3.
Автор: Жуковський Максим Олегович - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації ветеринарної справи, організаційної структури служби ветеринарної медицини в Україні, законодавство з питань ветеринарної медицини, планування ветеринарних заходів, облік і звітність у ветеринарній справі, видача ветеринарних документів, міжнародні ветеринарні організації, економічна ефективність ветеринарних заходів та інше.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2017