Епізоотології,мікробіології і вірусології

Courses tagged with "Епізоотології,мікробіології і вірусології"

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 7-8. ECTS: 7.
Лектор: Литвиненко Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології та вірусології.
Викладачі: Литвиненко Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології та вірусології. Мельник Володимир Васильович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології та вірусології.
Анотація: Основною метою викладення матеріалу за дисципліни «Епізоотологія та інфекційні хвороби» - є засвоєння студентами теоретичних і методологічних основ інфекційного та епізоотичного процесів, оволодіння методами діагностики інфекційних хвороб бактеріальної, вірусної і грибної природи, навичками науково- обґрунтованого планування, організації і проведення протиепізоотичних, гігієнічних, санітарних заходів та здійснення ветеринарно-санітарної експертизи продукції тваринництва.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Лектор: Скибіцький Володимир Гурійович, д-р вет. наук, професор, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Викладач: Козловська Ганна Володимирівна, канд. вет. наук, доцент, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є пізнання студентами вірусів, їх біології, патогенних властивостей, екології, оволодіння методологією діагностики вірусних хвороб тварин і санітарно-вірусологічного контролю об’єктів ветеринарного нагляду.

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 9. ЄКТС: 6.
Лектор:
Ситнік Віталій Анатолійович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Викладач:
Жуковський Максим Олегович, асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Шевчук Віктор Миколайович, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація:
Організація ветеринарної справи та національне і міжнародне законодавство як навчальна дисципліна надає студентам знання з основ ветеринарного законодавства, завдань і організаційним формам служб ветеринарної медицини, порядку планування, організації та проведення ветеринарних заходів в сучасних умовах, механізмам створення власного ветеринарного бізнесу.

П21

Category: ВГ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 8-10. ЄКТС: 8.
Викладачі: Мельник Володимир Васильович - завідувач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, доцент; Мартинюк Олександр Григорович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Викладач: Яблонська Оксана Валентинівна - професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Автор: Новіцька Ольга Володимирівна - доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами патогенів вірусної природи, вивчення фундаментальних їх властивостей, патогенезу вірусних захворювань, особливостей противірусного імунітету, а також опанування методів лабораторної діагностики вірусних захворювань.

Category: ВМ 6
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Автори: Ігнатовська Маріанна Володимирівна - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології; Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

NN16`4zav`61bank

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 6.
Викладач: Яблонська Оксана Валентинівна, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни "Ветеринарна мікробіологія" є вивчення мікроорганізмів, їх фундаментальних властивостей, формування протимікробного імунітету, патогенезу та особливостей лабораторної діагностики інфекційних захворювань мікробної етіології.

blank20

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр (6 р.). Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автор: Шевчук Віктор Миколайович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Дисципліна вивчає основи ветеринарного бізнесу та управління підприємствами з конструювання, виробництва, реалізації і використання ветеринарних препаратів відповідно до вимог міжнародних стандартів. Навчає практики управляти людськими і матеріальними ресурсами, а також епізоотичним, інфекційним та патологічними процесами в умовах відносно-стабільного ветеринарного благополуччя та виникнення екстремальних епізоотичних ситуацій.

ПП19'6pr

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Лектор: Козловська Ганна Володимирівна, канд. вет. наук, доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою курсу є пізнання студентами принципів та методів санітарно-мікробіологічних досліджень, етіології харчових токсикоінфекцій і токсикозів, дослідження мікрофлори різних об'єктів (води, ґрунту, повітря, харчових продуктів тощо).

 

Category: ВМ 6

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр: 4. ECTS: 2.
Викладач: Ігнатовська Маріанна Володимирівна - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Автор: Новіцька Ольга Володимирівна - доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами основ біотехнологічних прийомів виготовлення імунобіологічних препаратів для тварин.
Доступ: Відкритий.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2013

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 4. ECTS: 3.
Автори: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології;  Скибіцький Володимир Гурійович - професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами патогенів вірусної природи, вивчення фундаментальних їх властивостей, патогенезу вірусних захворювань, особливостей противірусного імунітету, а також опанування студентами методів лабораторної діагностики вірусних захворювань тварин.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 2.
Автор: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни є пізнання студентами морфології, фізіології, генетики мікроорганізмів, їх ролі в кругообігу речовин, у патології людини, тварин і рослин, а також опанування методів лабораторної діагностики бактеріальних захворювань тварин.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 5-6. ЄКТС: 5.
Автор: Литвиненко Віктор Миколайович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Інфекція та імунітет. Еволюція і класифікація інфекційних захворювань тварин. Лікувально-профілактичні заходи при інфекційних хворобах жуйних,  свиней, коней, птахів, молодняку, собак і хутрових звірів, бджіл і риб. Ветеринарна  санітарія. Хвороби, спільні для декількох  видів тварин і людей.

Category: ВМ 5
Рік останньої атестації: 2019

vir-antibody

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 4. ECTS: 5.
Автор: Яблонська Оксана Валентинівна - професор кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Метою дисципліни "Ветеринарна вірусологія" (англійською мовою викладання) є пізнання студентами патогенів вірусної природи, вивчення їх фундаментальних властивостей, патогенезу вірусних захворювань, особливостей противірусного імунітету та засвоєння методів лабораторної діагностики вірусних захворювань.

Category: ВМ 5

Спеціальність: 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 4.
Автор: Козловська Ганна Володимирівна - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.

Category: ВМ 1,5

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Бакалавр. Семестр 6. ECTS: 3.
Автор: Жуковський Максим Олегович - асистент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації ветеринарної справи, організаційної структури служби ветеринарної медицини в Україні, законодавство з питань ветеринарної медицини, планування ветеринарних заходів, облік і звітність у ветеринарній справі, видача ветеринарних документів, міжнародні ветеринарні організації, економічна ефективність ветеринарних заходів та інше.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарне забезпечення скотарства, вівчарства та козівництва). ОС: Магістр. Семестр: 3-4. ECTS: 8 (16).
Автор: Литвиненко Віктор Миколайович - доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Курс "Превентивні ветеринарні технології заразних хвороб жуйних" (інфекційні захворювання) розглядає основні особливості перебігу, діагностики, лікування, профілактики та ліквідації найбільш розповсюджених на території України та тих, що мають тенденцію до поширення на територію України інфекційних захворювань.

Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 2‑3. ЄКТС: 2 (8).
Автор: Сорокіна Наталія Григорівна, к. вет. н., доцент кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології.
Анотація: Електронний навчальний курс “Превентивні ветеринарні технології заразних хвороб собак і котів” складається з двох змістових модулів “Інфекційні хвороби собак” та “Інфекційні хвороби котів”. Єдина структура навчальних матеріалів лекцій, лабораторних занять та самостійних сформована на основі електронного посібника Недосєкова В.В., Гонтарь А.М., Сорокіної Н.Г., Кісери Я.В. “Інфекційні хвороби собак і котів”, який включає 38 нозологічних одиниць.
У процесі вивчення ЕНК ПВТЗХСК подається детальна інформація про збудники інфекційних хвороб дрібних домашніх тварин: епізоотологічні дані, вікова сприйнятливість, джерела та резервуар збудників, способи зараження і механізми передачі. Наводяться характерні клінічні ознаки та форми їх прояву, викладені найбільш характерні патологоанатомічні зміни, описані основні сучасні та новітні методи лабораторної діагностики.
ЕНК формує у студентів уяву щодо повідомлення про небезпеку, ризики та управління ризиками хвороб тварин, які є компаньйонами людини. Вказаний курс формує алгоритм дій майбутнього лікаря ветеринарної медицини при виникненні захворювання, інформує про засоби лікування та заходи профілактики інфекційних хвороб собак і котів. Ресурс курсу містить презентації, відео, графіки, ілюстрації, список видань та інформаційних джерел.


Category: ВМ 1,5
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина (Ветеринарні превентивні технології забезпечення здоров'я тварин). ОС: Магістр. ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3 (14).
Автор: Мельник Володимир Васильович - завідувач кафедри епізоотології, мікробіології і вірусології, доцент.

Category: ВМ 1,5