Загальної екології

Courses tagged with "Загальної екології"

Спеціальність:  281 “Публічне управління і адміністрування (ОС Бакалавр); •101 Екологія (Екологічний контроль та аудит); •162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автори: Боголюбов Володимир Миколайович - професор кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності; Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології, радіобіології та безпеки життєдіяльності.

NN17`9lek`2zav

Category: ЕКА

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин (Захист рослин). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Викладач: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: ЗР

Спеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Викладач:
Анотація: Курс знайомить студентів з основними розділами сучасної екологічної науки: фундаментальною екологією, інвайронменталістикою та соціоекологією. Передбачається вивчення біотичних взаємовідносин між окремими організмами і їхніми популяціями, їхньої взаємодії з навколишнім середовищем. Розглядається вчення про біосферу й екосистеми, проблеми джерел і потоків енергії в екосистемах; проблеми взаємодії людини і довкілля, екологічної етики.

П20

Category: ГіЗ

Cпеціальність: 193 Геодезія та землеустрій. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Ракоїд Олена Олександрівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: ГіЗ

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології; 141 Електроенергетикаелектротехніка та електромеханіка. ОС: Бакалавр. Семестр: 4, 6, 8. ECTS: 2.
Автори: Боголюбов Володимир Миколайович - професор кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності; Піскунова Лариса Едуардівна - доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.

Category: КН
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 081 Право. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Автор: Піскунова Лариса Едуардівна – доцент кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності.