Загальної,органічної та фізичної хімії

Courses tagged with "Загальної,органічної та фізичної хімії"

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (2-3). ЄКТС: 2,5 (5).
Автори: 
Кочкодан Ольга Дмитрівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії

VP14~10word-lek

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ЄКТС: 2,5 (5).
Автори:
Кочкодан Ольга Дмитрівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії

Blank19

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 6.
Автори: Кочкодан Ольга Дмитрівна - доцент кафедри загальної, органічної та фізичної хімії

NN14'11lek'prez'100bank

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології.

ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 6.
Автор: Ковшун Лідія Олександрівна - завідувач кафедри загальної, органічної та фізичної хімії, професор.

Анотація: курс предназначений для формування у студентів теоретичних основ органічної хімії, практичних умінь та навичок в роботі з різними типами органічних сполук, вивчення специфічних особливостей їх поведінки у хімічних реакціях, набутття досвіду роботи у хімічній лабораторії для розв’язання конкретних практичних завдань, формуванню наукового світогляду та наукового погляду на природу та захист оточуючого середовища.

Курс органічної хімії повинен стати основою для вивчення спеціальних дисциплін: фізична і колоїдна хімія, біохімія, фізіологія.

Category: ХТ

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 2-3. ECTS: 3 (6).
Автор: Хижан Олена Ісаївна - доцент кафедри органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів.
Лектор: Ковшун Лідія Олександрівна - професор кафедри органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів.
Анотація: В курсі представлена перша частина дисципліни "Фізична і колоїдна хімія", в якій розглядаються питання фізичної хімії. Фізична хімія вивчає взаємозв'язок між фізичними явищами, які супроводжують хімічні перетворення, широко використовуючи при цьому теоретичні та експериментальні методи фізики і хімії, займається узагальненням фактичного матеріалу різних розділів хімії, виявляє загальні закономірності хімічних реакцій.

Category: ХТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 181 Харчові технології. ОС: Бакалавр. Семестр: 3 (2-3). ECTS: 3 (6).
Автор: Хижан Олена Ісаївна - доцент кафедри органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів.

Category: ХТ

Спеціальність: 207 Водні біоресурси та аквакультура. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Бухтіяров Віктор Кимович - доцент кафедри органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів.

NN09`9lek-3prez`2zav