Комп’ютерних систем і мереж

Courses tagged with "Комп’ютерних систем і мереж"

Спеціальності: 201 Агрономія; 203 Садівництво та виноградарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 4.
Викладачі:
Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж;
Малюков Володимир Павлович - професор кафедри комп'ютерних систем і мереж;
Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж.

Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних умінь роботи на ПК із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 211 Ветеринарна медицина. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.

Category: ВГ 1,5
Рік останньої атестації: 2012

Спеціальність: 101 Екологія; 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 3.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович, доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Викладачі: Малюков Володимир Павлович, професор кафедри комп’ютерних систем і мереж; Осипова Тетяна Юріївна, доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Забезпечує знання з методів математичного моделювання стану довкілля та основних закономірностей поширення полютантів від джерела їх викиду, харчовими ланцюгами, до людини, про основні закони розповсюдження полютантів у навколишньому середовищі, про їх вплив на компоненти екосистем, уміння оцінювати дозові навантаження на людину, а також закономірності динаміки розвитку популяцій живих організмів, та вплив на них стану довкілля.

Рік останньої атестації: 2009

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ECTS: 3.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс призначений для бакалаврів четвертого року навчання, спрямований на засвоєння основних методів роботи з використанням пакету хмарних сервісів (Office 365 у тому числі), розв'язання задач статистичної обробки даних за допомогою пакету прикладних програм  загального та спеціального призначення.
2019:Комп’ютерні технології та основи проектування.

Category: БтБ

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 3.
АвториОсипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж; Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про методи та задачі обчислювальної математики, засвоєння основних методів розв'язання задач обчислювальної математики з використанням пакету прикладних програм загального та спеціального призначення.

Category: БтБ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 0. ECTS: 0.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Засвоєння знань про створення й використання в системах екологічного моніторингу інформаційних технологій, зокрема: систем автоматизації офісних робіт, систем управління базами даних, вивчення теоретичних засад організації біосистем, накопичення та оборобки даних, вимог до функціональних можливостей цих систем, вивчення критеріїв оцінювання якості програмного забезпечення, формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 101 Екологія. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 3.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Засвоєння знань про створення й використання в системах екологічного моніторингу інформаційних технологій, зокрема: систем автоматизації офісних робіт, систем управління базами даних, вивчення теоретичних засад організації біосистем, накопичення та оборобки даних, вимог до функціональних можливостей цих систем, вивчення критеріїв оцінювання якості програмного забезпечення, формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури.

Category: Еко
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальності: 202 Захист і карантин рослин. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Осипова Тетяна Юріївна - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Викладач: Малюков Володимир Павлович - професор кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс спрямований на формування у студентів цілісного уявлення про інформаційні технології, засвоєння основ інформаційних технологій та набуття практичних умінь роботи на ПК із застосуванням пакетів прикладних програм загального та спеціального призначення.

Category: ЗКР

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія та біоенергетика). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 3.
Викладач: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Оволодіння сучасними інформаційними технологіями, які базуються на знанні технічних складових комп'ютерних систем та необхідного комплексу програмного забезпечення з метою організації та реалізації інформаційно-дослідницького комплексу в екології та біотехнології для обробки текстової, числової і графічної інформації, проведенні математичного аналізу експериментальних досліджень, а також підготовки рекламно-презентаційних матеріалів з метою висвітлення результатів наукових досліджень, методи побудови математичних моделей основних абіотичних і біотичних процесів, використання основних елементарних функцій та їхніх комбінацій для побудови моделей.

Category: БтБ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 2 (Ск); 6. ЄКТС: 6 (Ск); 5.
Автор: Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Розподільні обчислення. Основи мереж і телекомунікацій. Керування мережами. Принципи безпеки та захисту інформації в ПЗ.

П19

Category: ІПЗ

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 4.
Викладач: Матус Юрій Володимирович - старший викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Протокол №4 від 27.11.2020.

Category: ІПЗ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 4.
Автор: Блозва Андрій Ігорович - доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.
Анотація: Курс призначений для вивчення принципів роботи комп'ютерних мереж, їх умов роботи. Студенти вивчають комутацію та маршрутизацію трафіку, основні протоколи роботи та налаштування, які необхідні для обладнання.

Category: ІПЗ
Рік останньої атестації: 2018

Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність 125 – КІБЕРБЕЗПЕКА

Освітня програма «Кібербезпека»

Рік навчання 3, семестр 5

Кількість кредитів ЄКТС 4

Викладач: к.т.н.. доц. Шкарупило Вадим Вікторович

Навчальна дисципліна передбачає розгляд та оволодіння аспектами використання сучасних технологій безпечного програмування. Увага приділяється, зокрема, технологіям коректного використання шаблонів проєктування – у якості засобів сприянні передбачуваності функціонування створюваної програми; технологіям контролю інваріантів – для убезпечення від помилок, що можуть виникнути на етапі виконання програми; технологіями використання контейнерів даних – зокрема для коректного вивільнення динамічної пам’яті.

Category: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Викладач:  Блозва Андрій Ігорович, доцент кафедри комп'ютерних систем і мереж.  
Анотація: У дисципліні розкриваються підходи роботи та функціонування безпровідних, мобільних та хмарних технологій. Основи побудови бездротових мереж, основи захисту інформації у таких системах.

П20

Category: КБ

Спеціальність: 125 Кібербезпека. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ЄКТС: 4.
Автор: Касаткін Дмитро Юрійович - доцент кафедри комп’ютерних систем і мереж.
Анотація: Навчальна дисципліна  передбачає вивчення актуальних питань захисту інформації з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу. Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для їхньої подальшої роботи та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретичне та практичне засвоєння необхідного рівня умінь та компетенцій в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційної безпеки.

nn19

Category: КБ

Анотація: Основні положення та означення комп’ютерної логіки. Інформаційні основи комп’ютерної техніки. Алгебри перемикальних функцій. Методи мінімізації перемикальних функцій. Синтез комбінаційних схем у різних елементних базисах. Основи теорії цифрових автоматів з пам’яттю. Методи синтезу цифрових автоматів з пам'яттю. Аналіз логічних схем та динамічних процесів в цифрових автоматах. Типові цифрові схеми комп’ютерів. Введення в теорію систем числення. Форми подання та кодування чисел в комп’ютерах. Операції з фіксованою комою. Операції з плаваючою комою. Синтез операційних автоматів. Цифрові автомати як основа побудови комп’ютерів.

Автор(и) курсу: 

Спеціальність: Кібербезпека

Період: 2 курс  ECTS: 


Category: КБ