Конструювання машин і обладнання

Courses tagged with "Конструювання машин і обладнання"

Cпеціальність: 133 - Галузеве машинобудування. Спеціалізація: Машини та обладнання с.-г. виробництва; Освітньо-наукова програма. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЕСTS: 3.

Автори: Ловейкін Вячеслав Сергійович - професор, завідувач кафедри конструювання машин і обладнання; Крушельницький Віктор Васильович- старший викладач кафедри конструювання машин і обладнання.

Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” є ознайомлення студентів з суттю науки, основними поняттями та метолами, а також з сучасним станом і основними напрямками розвитку науки.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати основні поняття, методологію і структуру досліджень, засоби та способи вирішення дослідницьких задач, види експериментів;

- вміти застосовувати основні методи досліджень на практиці та самостійно працювати зі спеціальною (науково-технічною) літературою.Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автори: Ромасевич Юрій Олександрович - доцент кафедри конструювання машин.

NN16~lek, test

Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Ловейкін Вячеслав Сергійович - завідувач кафедри конструювання машин і обладнання; Ромасевич Юрій Олександрович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання.

NN16

Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 0. ЄКТС: 0.
Автор: Ромасевич Юрій Олександрович - доцент кафедри конструювання машин.

Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Ромасевич Юрій Олександрович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання.

NN13

Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 3.
Автор: Ромасевич Юрій Олександрович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання.

Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва). ОС: Магістр. Семестр: 4. ЄКТС: 5.
Автор: Ловейкін Вячеслав Сергійович - завідувач кафедри конструювання машин; Ромасевич Юрій Олександрович - доцент кафедри конструювання машин; Ляшко Анастасія Петрівна - асистент кафедри конструювання машин.

Category: МОБ

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 2. ЄКТС: 5.
Автор: Ловейкін Вячеслав Сергійович - завідувач кафедри конструювання машин і обладнання; Ромасевич Юрій Олександрович - доцент кафедри конструювання машин.

NN16

Category: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Обладнання лісового комплексу). ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 8.
Автор: Ромасевич Юрій Олександрович - доцент кафедри конструювання машин.

NN13

Category: ОЛК

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування (Технічний сервіс машин та обладнання СГВ; Машини та обладнання СГВ). ОС: Магістр. Семестр: 1. ECTS: 5.
Автори: Рибалко Вячеслав Миколайович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання; Ляшко Анастасія Петрівна - старший викладач кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація: Мета дисципліни полягає у формуванні у магістрів системи знань щодо основних положень проектування технічних систем в АПК, включаючи проектування технологічних процесів створення сучасних конструкцій технічних систем; моделювання і дослідження деталей та вузлів сільськогосподарських машин, енергетичних систем; проектування, експлуатація та моніторинг технічних систем, спрямованих на заощадження енергоресурсів, використання альтернативних джерел енергії, забезпечення екологічно-чистої сільськогосподарської продукції, систем,які забезпечують нові методи переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Category: ТСМ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 3 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Коробко Микола Миколайович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр (Ск). Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Коробко Микола Миколайович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 3.
Автори: Коробко Микола Миколайович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання.

Category: АІ
Рік останньої атестації: 2020к

Cпеціальність: 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт). ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЕСTS: 3.
Автори: Ловейкін Вячеслав Сергійович - професор, завідувач кафедри конструювання машин і обладнання; Коробко Микола Миколайович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання.
Анотація: Основна мета дисципліни – вивчення конструкцій, розрахунку, проектування, правил безпечної експлуатації вантажопідйомних, транспортуючих, навантажувально-розвантажувальних машин і автотракторного транспорту.

Category: ТТ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1-2. ЄКТС: 6.
Автор: Крушельницький Віктор Васильович - старший викладач кафедри конструювання машин і обладнання.

Blank18

Category: АІ

Спеціальність: 208 Агроінженерія. ОС: Магістр. Семестр: 1. ЄКТС: 5.
Автор: Ромасевич Юрій Олександрович - доцент кафедри конструювання машин і обладнання.

NN16 lek

Category: АІ