Конярства і бджільництва

Courses tagged with "Конярства і бджільництва"

Спеціальність: 073 Менеджмент; 075 Маркетинг. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 3.
Автор: Повозніков Микола Гаврилович - професор кафедри конярства і бджільництва.

Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства). ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ECTS: 4.
Автор: Повозніков Микола Гаврилович - професор кафедри конярства і бджільництва.

Category: ПО
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 201 Агрономія; 202 "Захист і карантин рослин" ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 6.
Автори: Войналович Микола Володимирович, доцент кафедри бджільництва.
Анотація: Метою курсу є формування у студентів знань з біології медоносної бджоли, з технологій одержання, обробки та зберігання продукції бджільництва, медоносною базою бджільництва. Особлива увага звертається на головне призначення медоносної бджоли в екосистемі, як основного запилювача сільськогосподарських культур.

Category: ЗКР

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ECTS: 6.
Автор: Осадчий Сергій Андрійович - доцент кафедри конярства і бджільництва.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ECTS: 5.
Автори: 

  • Броварський В.Д. - професор кафедри  бджільництва
  • Войналович М.В., доцент кафедри бджільництва
  • Головецький І. І. доцент кафедри бджільництва

Викладачі: 

  • Войналович Микола Володимирович - доцент кафедри бджільництва
  • Головецький Ігор Іванович- доцент кафедри бджільництва
  • Видрик Анастасія Вікторівна - асистент кафедри бджільництва

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2018

Соціобіологія медоносної бджоли.
Спеціальність:
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технології продуктивного використання потенціалу бджолиної сім’ї). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Броварський Валерій Дмитрович - професор кафедри конярства і бджільництва.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Іподромна індустрія і спорт галузі конярства). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄCTС: 4.
Викладач: Осадчий Сергій Андрійович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри конярства і бджільництва.
Анотація: Завдання дисципліни полягають у наданні майбутнім спеціалістам знань з біологічних особливостей коней, пов’язаних з їх утриманням, годівлею, відтворенням, поведінкою, адаптацією до умов існування та використання; походження коней та їх диких родичів, обґрунтування спільного походження та особливостей видової диференціації; умов створення та методів поліпшення та удосконалення порід коней різного призначення; основних напрямків розвитку галузі в близькій і віддаленій перспективі (державне чи приватне конярство).

blank20

Category: ТВППТ
Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технології продуктивного використання потенціалу бджолиної сім’ї). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Головецький Ігор Іванович - доцент кафедри конярства і бджільництва.
Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технології продуктивного використання потенціалу бджолиної сім’ї). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 3.
Автор: Головецький Ігор Іванович - доцент кафедри конярства і бджільництва.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС:C 4.
Лектор: Войналович Микола Володимирович, канд. с.-г. наук, доцент кафедри конярства і бджільництва.
Анотація: Метою курсу є формування знань з біології медоносної бджоли, розведення та утримання бджіл, інноваційних технологій виробництва продуктів бджільництва, а також ознайомлення з основними медоносними рослинами та сучасними методами профілактики отруєння та хвороб бджіл.


Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Іподромна індустрія і спорт галузі конярства). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Осадчий Сергій Андрійович - доцент кафедри конярства і бджільництва.

Blank18

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Іподромна індустрія і спорт галузі конярства). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄCTС: 4.
Викладач: Осадчий Сергій Андрійович, канд.с.-г.наук, доцент кафедри конярства і бджільництва.
Анотація: Завдання дисципліни полягають у наданні майбутнім спеціалістам знань з основ якісного поліпшення коней, вивчення мінливості і спадковості основних селекційних ознак у коней різних типів і порід, взаємозв’язок між основними селекційними ознаками коней, організації племінної роботи в господарствах різного рівня селекційної роботи, особливостей відбору і підбору кобил до жеребців у племінному конярстві, способів оцінки жеребців і кобил за якістю потомків, племінної бази конярства в державі.

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Технології продуктивного використання потенціалу бджолиної сім’ї). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 5.
Автор: Броварський Валерій Дмитрович - професор кафедри конярства і бджільництва.

НН16'lek0`prez0

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва (Іподромна індустрія і спорт галузі конярства). ОС: Магістр. Семестр: 3. ЄCTС: 3.
Викладач: Осадчий Сергій Андрійович, канд.с.-г.наук, доцент кафедри конярства і бджільництва.
Анотація: Вивчення даної дисципліни передбачає надання слухачу знань і навичок з вирішення соціально-економічних питань щодо світових порід коней різного напряму продуктивності, а також визначення їх використання на Україні. Поставлено завдання щодо вивчення минулого, сучасного і майбутнього кожної популяції коней світового значення, яка розводиться як в Україні, так і за її межами.

blank20

Category: ТВППТ

Спеціальність: 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (Технології продуктивного використання потенціалу бджолиної сім’ї). ОС: Магістр. Семестр: 3. ECTS: 4.
Автор: Адамчук Леонора Олександрівна - доцент кафедри конярства і бджільництва.
Викладач: Броварський Валерій Дмитрович - професор конярства і бджільництва.
Анотація: Передбачено вивчення технологічного обладнання у бджільництві, його рризначення та особливості використання;  основ механізації, автоматизації та програмного забезпечення технологічних процесів виробництва продуктів бджільництва.

Category: ТВППТ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: Вибіркова дисципліна для всіх спеціальностей НУБіП України. ОС: Бакалавр. Семестр: 7. ЄКТС: 3.
Автори: Войналович Микола Володимирович, доцент кафедри конярства і бджільництва.
Анотація: Мета дисципліни “Практичне бджільництво” полягає у формуванні у студентів знань, умінь та навичок для ведення бджільництва в умовах України. Основними завданнями дисципліни “Практичне бджільництво” є отримання студентами необхідних знань з біології медоносної бджоли, розведення та утримання бджіл, технології виробництва продуктів бджільництва, а також ознайомлення з основними медоносними рослинами та хворобами бджіл.

Рік останньої атестації: 2022