Ландшафтної архітектури та фітодизайну

Область Курси відмічена як "Ландшафтної архітектури та фітодизайну"

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автор: Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Викладачі: Кушнір Анатолій Іванович - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Суханова Ольга Анатоліївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації системи зелених насаджень населеного пункту, формування лісопарків, агротехніки садово-паркових робіт, основ проектування зелених насаджень.

Категорія: ЛГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 6. ECTS: 4.
Автори: Бала О.П., Оборська А.Е.
Викладачі: Колесніченко Олена Валеріївна - професор, завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Багацька Оксана Михайлівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Страшок Олександра Юріївна - старший викладач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Метою дисципліни є вивчення асортименту декоративно-листяних та красиво-квітучих рослин закритого ґрунту, способи розмноження, технології вирощування та догляду за ними.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 3 (Ск). ЄКТС: 5; 4 (Ск).
Автор: Піхало Олеся Віталіївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація. У курсі розглядаються питання щодо ведення підготовчих робіт, вертикального планування, прокладання комунікаційних систем: полив, дренаж, освітлення на території садово-паркових об'єктів.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ESTS: 5.
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри декоративного садівництва та фітодизайну.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3. ЄКТС: 3 (6).
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання біоекологічних особливостей травʼяних рослин, особливості їхнього розмноження. Підходи до створення квітниково декоративних композицій регулярному стилі планування.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2016
Спеціальності: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 4 (НП). ЄКТС: 3 (6); 1 (НП).
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання біоекологічних особливостей травʼяних рослин, особливості їхнього застосування у міксбордерах, скелястих садах. Підходи до створення квітниково декоративних композицій у ландшафтному стилі планування. Особливості вирощування однорічних, дворічних та багаторічних рослин у тепличних комплексах.
Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 1 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання проектування об'єктів садово-паркового господарства з використанням комп'ютерів і надаються практичні навички користування найпоширенішими і найростішими комп'ютерними програмами з ландшафтного проектування.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (ЗФН). Семестр: 7-8. EKTS: 8.
Автори: Міндер Вікторія Володимирівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Сидоренко Ірина Олександрівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Курс присвячений вирішенню функціональних, архітектурно-планувальних та дендрологічних проблем при створенні ландшафтних об'єктів, використовуючи історичний досвід та основні правила в галузі ландшафтної архітектури. Практичне засвоєння теоретичних положень передбачає виконання курсового проекту.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6, 7, 8. ECTS: 10,5.
Автор: Сидоренко Ірина Олександрівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У межах дисципліни вивчаються історичні, соціальні та містобудівельні аспекти формування ландшафтних об’єктів. Наводиться історичний огляд розвитку садово-паркових стилів та їх вплив на сучасні тенденції розвитку ландшафтної архітектури. Розглядаються теоретичні основи і практичні методи ландшафтного проектування.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Магістр; Бакалавр (2ВО). Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Гатальська Н. В.; Зібцева О.В.
Викладач: Міндер Вікторія Володимирівна - старший викладач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2010

Cпеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Колесніченко Олена Валеріївна - завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Категорія: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЕСТS: 1.
Автор: Піхало Олеся Віталіївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Автор: Міндер Вікторія Володимирівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Навчальна практика з дисципліни «Образотворче мистецтво» є послідовним продовженням закріплення практичних навичок графічної мови шляхом роботи на пленері, отриманих студентами впродовж попереднього навчального семестру.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Міндер Вікторія Володимирівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Курс передбачає вивчення основ рисунку, живопису, графіки, теорії композиції та кольору, законів перспективи, світлотіні для подальшого їх застосування у проектній діяльності.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2021
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автор: Міндер Вікторія Володимирівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Курс передбачає вивчення законів художньої творчості, практичне формування образно-просторового мислення, творчої уяви, художнього відчуття. Отримані навчики спрямовані на подальше їх застосування в проектній діяльності.
Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 4.
Автори: Багацька Оксана Михайлівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури і фітодизайну.
Анотація: курс призначений для формування у студентів знань про систему озеленення населеного пункту, навичок проектування садово-паркових об єктів різного функціонального призначення.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2022

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЕCTS: 4.
Автор: Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації галузі, садово-паркового підприємства, організації планування, проектування і виконання садово-паркових робіт. а також організації захисту зелених насаджень населених місць, їх облік та звітність.

Організація виробництва у СПГ

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2017
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Морозько Анастасія Петрівна, асистент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Викладачі: Колесніченко Олена Валеріївна, завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну, д.б.н., професор; Морозько Анастасія Петрівна, асистент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Студенти опановують навички по створенню квіткових композицій із використанням природного рослинного матеріалу живого, консервованого або штучного. Освоюють теоретичні та практичні знання з підбору рослин, їх заготівлі, правил консервації та модифікації. Особливе значення приділяється вихованню художнього та естетичного смаку, умінню вільно працювати в різних стилях та напрямках аранжування. В процесі вивчення дисципліни студенти освоюють компонування матеріалу за основними правилами композиційного рішення в європейському квітковому дизайну.
Категорія: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 3; 1 (Ск). ECTS: 4.
Автор: Сидоренко Ірина Олександрівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У межах дисципліни вивчаються основні теоретичні питання та надаються практичні навички композиції, що необхідні для оволодіння засобами гармонізації середовища, що дозволить майбутнім фахівцям використовувати їх, як основу в творчому процесі організації сучасних ландшафтів.

Категорія: СПГ
Рік останньої атестації: 2022