Ландшафтної архітектури та фітодизайну

Courses tagged with "Ландшафтної архітектури та фітодизайну"

Спеціальність: 205 Лісове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6. ЄКТС: 4.
Автори:

Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну підготувала даний курс та атестувала.

Кушнір Анатолій Іванович - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну, викладач дисципліни для студентів 2 курсу СТН 2021-2022 р.н. та 3 курсу 2021-2022 рр.;

Суханова Ольга Анатоліївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну, викладач дисципліни для студентів 3 курсу ДФН та ЗФН 2021-2022 р.н.).

Анотація: У курсі розглядаються питання організації системи зелених насаджень населеного пункту, формування лісопарків, агротехніки садово-паркових робіт, основ проектування зелених насаджень.

Category: ЛГ
Рік останньої атестації: 2019

Курс створено для 

студентів ЗФН (скороченого терміну навчання) 

студентів ЗФН (скороченого терміну навчання) міжкафедральної навчальної лабораторії (ЛУБНИ)

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство

ОС: Бакалавр

Семестр: 4,5 ЄКТС: 7

Автори: 

Суханова Ольга Анатоліївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну;
Кушнір Анатолій Іванович - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.


Анотація: 

Садово-паркове будівництво є важливою складовою частиною у загальному комплексі містобудування та міського господарства. Включає коло різноманітних за ступенем складності питань пов’язаних із проектуванням, будівництвом, експлуатацією садово-паркових об’єктів, створенням, формуванням і утриманням важливої їх складової – декоративних насаджень. Садово-паркове будівництво це складний комплекс заходів, які передбачають вирішення різноманітних задач правового, агротехнічного, естетичного, організаційного, експлуатаційно-господарського, економічного характеру, направлених на створення садово-паркових об’єктів різноманітного призначення.Category: СПГ
Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (Зао). Семестр: 4; 3 (Ск), (Пт). ЄКТС: 4.
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання про історію топіарного мистецтва, елементи топіарного мистецтва, особливості їхнього формування та використання.
Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 6. ECTS: 4.
Автор: Страшок Олександра Юріївна - старший викладач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Метою дисципліни є вивчення асортименту декоративно-листяних та красиво-квітучих рослин закритого ґрунту, способи розмноження, технології вирощування та догляду за ними.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 3 (Ск). ЄКТС: 5; 4 (Ск).
Автор: Піхало Олеся Віталіївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація. У курсі розглядаються питання щодо ведення підготовчих робіт, вертикального планування, прокладання комунікаційних систем: полив, дренаж, освітлення на території садово-паркових об'єктів.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2018

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ESTS: 5.
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри декоративного садівництва та фітодизайну.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальності: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ЄКТС: 3 (6).
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафної архітектури та фітодизайну.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2016

Спеціальності: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 5; 4 (НП). ЄКТС: 3 (6); 1 (НП).
Автор: Дзиба Анжела Андріївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 1 (Ск). ECTS: 4; 5 (Ск).
Автор: Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У курсі розглядаються питання проектування об'єктів садово-паркового господарства з використанням комп'ютерів і надаються практичні навички користування найпоширенішими і найростішими комп'ютерними програмами з ландшафтного проектування.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2019

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6, 7, 8. ECTS: 10,5.
Автор: Сидоренко Ірина Олександрівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: У межах дисципліни вивчаються історичні, соціальні та містобудівельні аспекти формування ландшафтних об’єктів. Наводиться історичний огляд розвитку садово-паркових стилів та їх вплив на сучасні тенденції розвитку ландшафтної архітектури. Розглядаються теоретичні основи і практичні методи ландшафтного проектування.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2021

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр (ЗФН). Семестр: 7-8. EKTS: 8.
Автори: Міндер Вікторія Володимирівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну; Сидоренко Ірина Олександрівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Курс присвячений вирішенню функціональних, архітектурно-планувальних та дендрологічних проблем при створенні ландшафтних об'єктів, використовуючи історичний досвід та основні правила в галузі ландшафтної архітектури. Практичне засвоєння теоретичних положень передбачає виконання курсового проекту.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Магістр; Бакалавр (2ВО). Семестр: 1. ЄКТС: 3.
Автор: Гатальська Н. В.; Зібцева О.В.
Викладач: Міндер Вікторія Володимирівна - старший викладач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2010

Cпеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ЄКТС: 4; 5 (Ск).
Автор: Колесніченко Олена Валеріївна - завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Category: СПГ

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЕСТS: 1.
Автор: Піхало Олеся Віталіївна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 2. ЄКТС: 1.
Автор: Міндер Вікторія Володимирівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Навчальна практика з дисципліни «Образотворче мистецтво» є послідовним продовженням закріплення практичних навичок графічної мови шляхом роботи на пленері, отриманих студентами впродовж попереднього навчального семестру.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2020

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 1. ECTS: 6.
Автори: Гатальська Н.В.; Зібцева О.В.
Викладач: Міндер Вікторія Володимирівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Курс передбачає вивчення законів художньої творчості, практичне формування образно-просторового мислення, творчої уяви, художнього відчуття.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 6; 2 (Ск). ECTS: 4.
Автори: Багацька Оксана Михайлівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури і фітодизайну.
Анотація: курс призначений для формування у студентів знань про систему озеленення населеного пункту, навичок проектування садово-паркових об єктів різного функціонального призначення.

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство. ОС: Бакалавр. Семестр: 8; 4 (Ск). ЕCTS: 4.
Автор: Зібцева Ольга Василівна - доцент кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва.
Анотація: У курсі розглядаються питання організації галузі, садово-паркового підприємства, організації планування, проектування і виконання садово-паркових робіт. а також організації захисту зелених насаджень населених місць, їх облік та звітність.

Організація виробництва у СПГ

Category: СПГ
Рік останньої атестації: 2017

Спеціальність: 206 Садово-паркове господарство (Садово-паркове господарство). ОС: Бакалавр. Семестр: 5. ECTS: 4.
Автор: Колесніченко Олена Валеріївна, завідувач кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну, д.б.н., професор.
Викладач: Морозько Анастасія Петрівна, асистент кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну.
Анотація: Студенти опановують навички по створенню квіткових композицій із використанням природного рослинного матеріалу живого, консервованого або штучного. Освоюють теоретичні та практичні знання з підбору рослин, їх заготівлі, правил консервації та модифікації. Особливе значення приділяється вихованню художнього та естетичного смаку, умінню вільно працювати в різних стилях та напрямках аранжування. В процесі вивчення дисципліни студенти освоюють компонування матеріалу за основними правилами композиційного рішення в європейському квітковому дизайну.
П20

Category: СПГ